Hopp til innhold

Har avhørt flere personer i etterkant av brannen

Huset som brant i Kautokeino forrige uke fikk store skader, og politiet holder fortsatt på med etterforskning.

Brann Kautokeino

Brannvesenet var raskt på plass etter et hus i Kautokeino begynte å brenne torsdag kveld. Huset fikk allikevel store skader.

Foto: Marianne Boine / NRK

– Vi har ikke startet med tekniske undersøkelser, vi går nok i gang i dag, sier politibetjent Siv Andreassen til NRK.

Det skal ha vært tre gutter som reddet ut den eldre kvinnelige huseieren torsdag kveld.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen da de kom på stedet, men huset har allikevel fått store skader.

– Kvinnen ble sendt til legesjekk, men skal ikke ha fått noen større skader, opplyser Andreassen.

Siden brannen torsdag kveld har politiet gjennomført flere avhør av fornærmede og personer som kom til for å hjelpe. Brannårsaken er fortsatt uavklart.

Korte nyheter

 • Frode Fjellheim tildeles ærespris

  Frode Fjellheim tildeles Musikkforleggernes Ærespris for 2023. Juryen begrunner at Fjellheim har vært en sentral aktør innen formidling og revitalisering av den samiske kulturarven gjennom sitt eget virke som komponist, og i nært samarbeid med samiske artister - også fra det sørsamiske og umesamiske musikkfeltet.

  Musikkforleggerprisen finner sted i Kulturkirken Jakob 29. mars og arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått.

  Frode Fjellheim med blomster fra Musikkforleggerne
  Foto: Brage Fæhn Bakke / NTB
 • Sametingspresidenten ber klima- og miljøministeren lytte til sjølaksefiskerne

  Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er lite fornøyd med prosessen rundt de foreslåtte reguleringene av sjølaksefisket i 2023. Det kommer frem i en pressemelding fra Sametinget.

  Nå ber hun regjeringen rådføre seg med sjølaksefiskerne.

  – Jeg er rystet over fremgangsmåten til de ansvarlige myndighetene som uten forutgående konsultasjoner eller prosesser foreslår en forskrift som effektivt vil komme til å stoppe det tradisjonelle sjølaksefisket, som er en sentral del av sjøsamisk kulturbasert næringsutøvelse, sier Muotka.

  Sametingspresidenten ber nå statsråden i Klima- og miljødepartementet ta en pause i prosessen, og sørge for at det lages et nytt og bedre reguleringsforslag i samråd med sjølaksefiskernes organisasjoner.

  – De som sitter med mest erfaring og praktisk kunnskap om hvordan vi skal få til et effektivt fiske etter pukkellaks i sjø, burde ha vært tatt med på råd før forslaget ble sendt ut på høring, sier Muotka.

  Sametinget hadde på forhånd ikke fått vite noe om dette, sier Sametinget i pressemeldingen.

  – Jeg har i løpet av helgen blitt kontakt av mange sjølaksefiskere som er sinte og skuffet, både over det som foreslås og over ikke å ha blitt tatt med på råd, sier Muotka.

  Både Finnmark Sjølaksefiskeforening, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bivdu har sagt ifra om at reguleringsforslaget må endres.

  Sametinget har vært i kontakt med både Miljødirektoratet, som har skrevet forslaget, og Klima- og miljødepartementet, som har sagt at det er de som vil håndtere saken videre.

  – Mine folk hadde kontakt med departementet i går og har avtalt et møte på fredag, hvor vi også vil forsøke å involvere sjøaksefiskernes foreninger. Som sametingspresident så ber jeg klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) om å lytte til sjølaksefiskerne og Sametinget, anmoder Muotka.

 • Sámediggepresideanta bivdá dálkkádat- ja birasministara guldalit mearraluossabivdiid

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR) ii leat duhtavaš proseassain mii lea čađahuvvon jagi 2023 mearraluossabivddu regulerenevttohusaid oktavuođas.

  Dat boahtá ovdan preassadieđáhusas man Sámediggi sáddii.

  Son bivdá ráđđehusa guldalit ja ráđđádallat mearraluossabivdiiguin.

  Muotka vuorjašuvvá dainna mo eiseváldit leat meannudan mearraluossabivdiid dán jagi luossa- ja ruoššaluossabivddu regulerenevttohusa oktavuođas Finnmárkku mearas.

  – Mun lean hirpmahuvvan go ovddasvástideaddji eiseválddit, ovdal ráđđádallamiid dahje proseassaid, evttohit láhkaásahusa mii bisseha árbevirolaš mearraluossabivddu, mii lea guovddáš oassi mearrasámi kulturvuđot ealáhusdoaimmaheamis, dadjá Muotka.

  Sámediggepresideanta bivdá Dálkkádat- ja birasdepartemeanta botket proseassa, ja fuolahit ahte ráhkaduvvo ođđa ja buoret regulerenevttohus ovttasráđiid mearraluossabivdiid organisašuvnnaiguin.

  – Ovdal go evttohus sáddejuvvui gulaskuddamii, de lei galgat ráđđái váldit mielde sin geain lea eanemus vásáhus ja geavatlaš máhttu dan birra movt mii galgat oažžut beaktilis ruoššaluossabivddu mearas, dadjá Muotka.

  Sámediggi ii diehtán ovddalgihtii dás maidige. Dat maid boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  – Dán vahkkoloahpa leat máŋga mearraluossabivdi váldán oktavuođa muinna go leat suhttan ja beahtahallan, sihke dainna mii lea árvaluvvon ja go eai leat váldon mielde ráđđái, dadjá Muotka.

  Sihke Finnmark Sjølaksefiskeforening, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag ja Bivdu leat čielgasit cealkán ahte regulerenevttohusa ferte rievdadit. Sámediggi lea gulaskuddan sihke Birasdirektoráhtain, mii lea čállán evttohusa, ja Dálkkádat- ja birasdepartemeanttain, geat leat dadjan ahte sii gieđahallet ášši viidáseappot.

  – Mu olbmot leat ikte váldán oktavuođa departemeanttain ja šiehttan čoahkkima bearjadahkii, masa mii maiddái háliidivččiimet searvadit mearraluossabivdiid fitnodagaid. Sámediggepresideantan bivddán mun dálkkádat- ja birasministara Espen Barth-Eide (Bb) guldalit mearraluossabivdiid ja Sámedikki, dadjá Muotka.

  Sjølaksefiskere i Nesseby sløyer laks
  Foto: Liss-Ellen Ramstad, Sametinget