Bosette flyktninger

Arbeiderpartiet i Vadsø mener kommunen fortsatt bør satse på å bosette mange flyktninger. Willy Pedersen sier at det er lagt til rette for å ta imot mange, og frykter at det gir en økonomisk baksmell hvis hjelpeapparatet skal bygges ned. Han mener statens tilskudd til bosetting av flyktninger har gitt bedre tjenester til alle innbyggerne i kommunen.