Bonde-leder lover bråk hvis dette blir stående

Fylkeslederen i Finnmark Bondelag lover et skikkelig bondeopprør hvis staten ikke høyner sitt tilbud til bondeorganisasjonene.

Bondeopprør

Bøndene er blitt hengende etter inntektsmessig. Dette gapet håper bondeorganisasjoenne på å tette igjen ved hjelp av forhandligene med staten.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi kan jo ikke godta hva som helst, så da blir det bråk hvis dette blir stående.

Det sier Grete-Liv Olaussen til NRK Sápmi. Hun er fylkesleder for Finnmark Bondelag.

Olaussen setter imidlertid sin lit til at bondeorganisasjonenes forhandlingsutvalg gjør en bra jobb og klarer å få staten til å bevilge mer til næringen.

– Det er et altfor stort sprik for å oppfylle de målene som var satt i den jordbruksmeldingen som stortinget vedtok nylig, og som må til for at vi skal få en inntektsøkning og for å tette igjen noe av inntektsgapet til andre grupper, argumenterer Olaussen.

Leder i Finnmark bondelag, Grete Liv Olaussen

Leder i Finnmark Bondelag, Grete-Liv Olaussen, er misfornøyd med statens tilbud til landbruksforhandlingene.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

1 milliard kroner i forskjell

Regjeringen har i dag lagt frem sitt tilbud til vårens jordbruksoppgjør.

Staten tilbyr bøndene 410 millioner kroner. Av disse er 177 millioner budsjettstøtte. Bøndene har krevd til sammen 1,45 milliarder kroner.

– Det er selvsagt opp til partene å vurdere tilbudet, men jeg registrerer at tilbudet er langt unna den jordbrukspolitikken som Stortinget vedtok 25. april da jordbruksmeldingen ble behandlet, sier landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad.

Pollestad i budsjettdebatt

Staten får ikke særlig med skryt fra Senterpartiets Geir Pollestad.

Foto: Stortinget

– Stortinget har sagt at inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres. Dette tilbudet legger opp til at inntektsforskjellene øker, påpeker Pollestad.

– Må vise moderasjon

Avstanden var stor da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram kravene sine i forrige uke.

– Når melodien som spilles ellers i samfunnet er moderasjon, så er ikke dette kravet spesielt musikalsk. Vi har et krevende utgangspunkt for årets jordbruksoppgjør, konstaterte statens forhandlingsleder Leif Forsell.

Leif Forsell

Statens forhandlinsleder Leif Forsell maner bondeorganisasjonene til moderasjon.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Han viste til at kravet som har en totalramme på 1,45 milliarder kroner, innebærer en inntektsvekst på 9 prosent.

Til sammenligning har årets lønnsoppgjør i privat sektor en ramme på 2,4 prosent.

– Tar ikke jorbruket eller stortinget på alvor

Ollestad mener landbruksministeren og regjeringen med dette tilbudet viser at de verken tar jordbruket eller stortinget på alvor.

Senterpartiet mener det er jordbrukets organisasjoners oppgave både å vurdere om de skal gå i forhandlinger og å forhandle.

Bondeopprør

Illustrasjon. Bøndene håper på bedre tider og er klare til å kjempe for å oppnå det.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

– Regjeringen viser igjen manglende vilje til å satse på matproduksjon. Den reelle verdien av jordbruksstøtten er betydelig redusert under Frp, H, KrF og V sin periode. I følge tall fra Norges Bondelag har realverdien av jordbruksstøtten gått ned med 846 millioner siden regjeringsskiftet i 2013. Nå er det på tide å satse på norsk matproduksjon, avslutter Pollestad.

Jordbruksforhandlingene skal etter planen være avsluttet 15. mai.