Bolesat bissehedje feasttaid

Romssa bolesat bissehedje guokte feastta mannan ija. Nuppi feasttas ledje 11 oasseváldi ja nuppis gis badjel 15. Sihke feastalágideaddjit ja oasseváldit váidojuvvojit go leat rihkkon njoammuneastadannjuolggadusaid.

Politibiler på Romsås i Oslo
Foto: Fouad Acharki / NRK