Bodø vil ha samisk kunstmuseum

I Karasjok er det i flere år blitt jobbet med å etablere et eget samisk kunstmuseum. Nå jobber posisjonspartiene i Bodø med det samme.

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) i Bodø kommune

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) vil at samisk kultur skal bli enda mer synlig i byen.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Samisk samtidskunst er utrolig populært, og det er økende interesse for det også globalt. Men det er trist at publikum har liten tilgang til det meste av denne kunsten. Vi ønsker at Bodø kommune kan bidra til å skape en ny arena hvor det kan vises, sier varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) til nettsiden BodøNu.

Opposisjonspartiene i kommunestyret holdt i helga et budsjettmøte. Der ble de enige om å starte et arbeid med å undersøke mulighetene for å etablere et samisk kunstmuseum i nordlandskommunen.

Målet er blant annet å synliggjøre samisk kunst og kultur også i de større byene - noe som kan bli en viktig del av Bodøs kultursatsing opp mot Europeisk kulturhovedstad.

Stort behov

Behovet for et eget Samisk kunstmuseum er stort.

I dag oppbevares rundt 1325 kunstverk i et eget kunstmagasin i Karasjok. Disse er innkjøpt av Sametinget opp gjennom årene.

RiddoDuottarMuseat i Karasjok har i flere år jobbet med å få etablert et slikt museum i finnmarkskommunen. Forprosjektet til Samisk kunstmuseum ble gjort i 2010.

Anne May Olli

Museumsdirektør Anne May Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå vil vi gjennomgå denne planen for å få den justert til dagens behov og ikke minst dagens priser. Vi håper å ha denne ferdig i løpet av 2018 slik at byggingen kan starte i løpet av noen få år, opplyste museumsdirektør Anne May Olli til NRK nylig.

Kostnadsrammen for utbyggingen var i 2010 estimert til i overkant av 300 millioner kroner. Til prosjektet hørte da blant annet utsmykningen av nybygget og en del oppgradering av eksisterende bygg.

Astri Dankertsen

Leder i Rødt Bodø, Astri Dankertsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi heier på RiddoDuottarMuseat, som jobber for fremtidig samisk museum i Karasjok, og vil vektlegge at dette skal være et arbeid som må komme i tillegg til - ikke istedet for denne satsingen, sier Astri Dankertsen, leder i Rødt Bodø og aktiv i NSR.

Hun legger til:

– Vi ser hvordan samisk musikk og litteratur allerede er synlig i Stormen, og ønsker det samme innen kunstfeltet.