Hopp til innhold

Bodø vil ha samisk kunstmuseum

I Karasjok er det i flere år blitt jobbet med å etablere et eget samisk kunstmuseum. Nå jobber posisjonspartiene i Bodø med det samme.

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) i Bodø kommune

Varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) vil at samisk kultur skal bli enda mer synlig i byen.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Samisk samtidskunst er utrolig populært, og det er økende interesse for det også globalt. Men det er trist at publikum har liten tilgang til det meste av denne kunsten. Vi ønsker at Bodø kommune kan bidra til å skape en ny arena hvor det kan vises, sier varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) til nettsiden BodøNu.

Opposisjonspartiene i kommunestyret holdt i helga et budsjettmøte. Der ble de enige om å starte et arbeid med å undersøke mulighetene for å etablere et samisk kunstmuseum i nordlandskommunen.

Målet er blant annet å synliggjøre samisk kunst og kultur også i de større byene - noe som kan bli en viktig del av Bodøs kultursatsing opp mot Europeisk kulturhovedstad.

Stort behov

Behovet for et eget Samisk kunstmuseum er stort.

I dag oppbevares rundt 1325 kunstverk i et eget kunstmagasin i Karasjok. Disse er innkjøpt av Sametinget opp gjennom årene.

RiddoDuottarMuseat i Karasjok har i flere år jobbet med å få etablert et slikt museum i finnmarkskommunen. Forprosjektet til Samisk kunstmuseum ble gjort i 2010.

Anne May Olli

Museumsdirektør Anne May Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå vil vi gjennomgå denne planen for å få den justert til dagens behov og ikke minst dagens priser. Vi håper å ha denne ferdig i løpet av 2018 slik at byggingen kan starte i løpet av noen få år, opplyste museumsdirektør Anne May Olli til NRK nylig.

Kostnadsrammen for utbyggingen var i 2010 estimert til i overkant av 300 millioner kroner. Til prosjektet hørte da blant annet utsmykningen av nybygget og en del oppgradering av eksisterende bygg.

Astri Dankertsen

Leder i Rødt Bodø, Astri Dankertsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi heier på RiddoDuottarMuseat, som jobber for fremtidig samisk museum i Karasjok, og vil vektlegge at dette skal være et arbeid som må komme i tillegg til - ikke istedet for denne satsingen, sier Astri Dankertsen, leder i Rødt Bodø og aktiv i NSR.

Hun legger til:

– Vi ser hvordan samisk musikk og litteratur allerede er synlig i Stormen, og ønsker det samme innen kunstfeltet.

Korte nyheter

 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte flere opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen, var også der. Hun sier det er viktig å stille opp på demonstrasjon, også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK