NRK Meny

Boazoeaiggádat ožžon buhtadusa

Boazoeaiggádat leat ožžon badjel 3 millijovnna kruvnnu buhtadussan go lea váttis guođohit ealui rávttošvuomi álbmotmeahcis. Nu lea sis Finnmárkku diggegoddi mearridan dán vahkus. Guovtti dohko gulli geassesiidii dat váddudii guođohan- ja čohkkenbargguid go álbmotmeahci vuodjinnjuolggadusaid čavgejedje. Boazoeaiggádat ožžo doarjaga go mieđihuvvui ahte garrasat njuolggadusat dagahit sin barggu ovdii.