Boasttu politihkka

Sámi boazodoallu ii sáhte šaddat seamma gánnihahttin go dážaid boazodoallu Norggas. Dasa lea norgga boraspirepolitihkka oassesivalaš, oaivvilda Norut dutki, Jan Åge Riseth.

Reinsflokken til Lom tamreinlag
Foto: Jan Stokstad

– Ii, ja de mun jurddašan Norgga boraspirepolitihkka birra. Ovdamearkka dihte dego Davvi-Trøndelágas, gos boraspirečearda leat nu stuorrát ahte dat váldet stuorra oasi buvttadeamis.

Nu dat dadjá Norut dutki, Jan Åge Riseth, dasa go jearan livčče go sámeguovllu boazodoalus vejolašvuohta olahit seamma tietnasa go dáža boazodoalus mátta Norggas. Riseth oaivvilda dasa geográfalaš ja politihkalaš hehttehusaid, ja geassá ovdán Davvi -Trøndelaga ovdamearkan.

– Doppe lea boraspirevalljodat dakkár ahte doalvu stuorra oasi buktagis, dadjá son.

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie dahje Davvi Trøndelága boazosearvvi jođiheaddji, Mattias Jåma mielas, ii leat rehálaš go sámit šaddet gillát eanet boraspiriid geažil.

Mattias jåma

Gaske Dajven Båatsoe Tjieltie dahje Davvi Trøndelága boazosearvvi jođiheaddji, Mattias Jåma.

Foto: Aina bye

– Mu mielas ii leat dat vuoiggalaš. Mis dat han livčče vuoigatvuohta boazodoaluin eallit, muhto de lea boraspire dilli nu ahte áiddo dal de birgejit, dadjá Jåma.

Girjjáš, "Sámelogut muitalit nummar 7", čájeha ahte dáža boazodoalus manahedje mannanjagi 5 proseantta misiin ja sápmelaš doaluin Davvi Trøndelagas beali, dahje 50 proseantta.

– Mu mielas galggašedje eiseválddit njulget dán lossa dili maid boraspiret dagahit sámi boazodollui, boahttejagi boraspirešiehtadallamiin, dadjá son.

  • Guldal ášši:
    Boasttu politihkka