Hopp til innhold

Trøbbel for reineierselskap

Boalvvir er i store økonomiske vanskeligheter innrømmer selskapets fungerende daglige leder Ketil Onstad.

Onstad ønsker ikke å stille opp til intervju, men vedgår at selskapet er i krise. Tirsdag ansetter Boalvvir ny daglig leder.

I dag ble det kjent at Samisk Hus i Oslo kaster ut  Boalvvir fra lokalene i Akersgata. Reineiernes salgsselskap har ikke betalt husleie.

- Vi har derfor avslutta leieforholdet med Boalvvir, og kontoret deres blir nå ryddet, sier Wilfred Bjørnes som er ansvarlig for Samisk Hus.

GULDAL: Boalvvir moivi

- Ubrukt i halvt år

- Det har ikke vært noen tilstede på kontoret deres i 2007.  Når vi ringer hovedkontoret i Kautokeino, får vi beskjeden at telefonen er sperret og ute av drift.  Daglig leder får vi heller ikke kontakt med, sier Bjørnes.

NRK Sámi Radio har hatt problemer med å få tak i Boalvvirs ledelse. I går kveld lyktes vi med å få tak i styrelederen for Boalvvir, Robert Normann Hermansen.

Boalvvir har hatt store problemer sist vinter. Les alt om vanskene.

- Ukjent for styreleder

Robert Hermansen
Foto: Scanpix / NRK

Hermansen kjente ikke til at selskapet har forsømt husleia, og at de nå blir kastet ut av lokalene i Oslo. Han tror hele saken skyldes mangelfull kommunikasjon.

- Når konstituert leder Ketil Onstad i Boalvvir nå bor og arbeider i Oslo, så har hovedkontoret i Kautokeino vært ubemannet.  Det skulle forklare noe av problemet, sier Hermansen.

Etter at Hermansen fikk høre om mangelfull innbetaling av husleie, lover han å ordne opp i saken.

- Husleia vil bli betalt umiddelbart, sier han.

Ingen penger

Ketil Onstad sier Boalvvir ikke har betalt husleie eller telefon fordi de ikke har penger.Han vil ikke gå nærmere inn på hvor mye penger de skylder reineiere og andre.

Boalvvir jobber nå aktivt for å få tak i nye investorer, og Onstad tror de vil lykkes. Det er snakk om både private- og offentlige investorer.

 

 

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret