Hopp til innhold

Boalvvir med millionunderskudd

Boalvvir BA hadde tre millioner kroner i underskudd i fjor.

GULDAL: Boalváris vuolláibáza

Robert Hermansen

Styreleder Robert Hermansen i Boalvvir BA

Foto: Scanpix / NRK

Styreleder Robert Hermansen i Boalvvir BA sier at selskapet tåler dette, fordi de hadde regnet med underskudd på grunn av oppstartskostnader selskapet har hatt.

- Takler underskuddet

- Boalvvir har finansiell styrke til å takle det underskuddet, sier Hermansen.

Blant annet har kjøpet av den mye omtalte reinflokken hvor dyrene var avmagret, og reineieren til slutt endte opp med en anmeldelse for brudd på dyrevernloven, ført til underskuddet.

- Vi hadde relativt store oppstartsomkostninger, som man må ha når man starter en forretning. Vi hadde også noen ekstraordinære utgifter i forbindelse med et parti reinkjøtt som ikke ble godkjent.

Gjeld til slakteri

Boalvvir BA har i tillegg gjeld til slakteri. Slakteriet MT Slakt i Kautokeino slaktet for Boalvvir BA i fjor, men har fortsatt ikke fått betalt for slaktinga, selv om dette skulle vært betalt allerede for et år siden. Det forteller Mikkel Triumf i MT Slakt.

Triumf vil ikke fortelle akkurat hvor mye penger det er snakk om, men sier at det er snakk om over hundre tusen kroner. Triumf vet ikke om han vil slakte mer for Boalvvir, fordi han ikke vet hvordan situasjonen til Boalvvir er. Han sier at Boalvvir har bedt om et møte med ham, og derfor vil ikke han kommentere saken mer.

Styreleder Robert Hermansen i Boalvvir BA forteller at Boalvvir fortsatt vil kjøpe inn rein og organisere slakting. 

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover