NRK Meny
Normal

Bø kystfiskarlag: – Ikke mer fisk til samiske områder

Kystfiskarlaget i Bø i Vesterålen protesterer mot at torskekvoten økes i virkeområdet for samisk utviklingsfond slik Reguleringsmøtet har gått inn for.

Fiske i Nord-Norge

Deltidsfiskere og heltidsfiskere i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i samiske virkeområder vil få like stor fiskekvote dersom Reguleringsmøtets forslag blir vedtatt.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ifølge Bladet Vesterålen har årsmøtet i Bø kystfiskarlag tatt avstand fra forslaget fra Reguleringsmøtet om å tildele like stor fiskekvote til åpen gruppe (gruppe 2) og lukket gruppe (gruppe 1) . Fiskere i lukket gruppe får i dag tildelt dobbelt så stor kvote som kollegaene i åpen gruppe.

De fleste av fiskerne som er i «åpen gruppe», har fiske som binæring. For å kunne bli registrert i «lukket gruppe», må man ha fiske som hovednæring.

Dersom Fiskeri- og næringsdepartementet slutter seg til forslaget fra Reguleringsmøtet, vil nyordningen med like stor kvote gjelde i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i samiske virkeområder.

25 års kvotekamp kan da krones med seier , mener fjordfiskere i virkeområdet. Men nå får de motstand fra Kystfiskarlaget i Bø.

– Ikke nok til alle

Tilleggskvoten til åpen gruppe skal tas fra den såkalte Helga-kvoten som hittil har vært 3000 tonn i året.

– Blir det nok kvoter her, med 3000 tonn til alle, undres årsmøtet i Bø kystfiskarlag.

– Lager geografiske skiller

De mener at ordningen vil være urettferdig for de i åpen gruppe som er utenfor virkeområdet. Av denne grunn holder kystfiskerne i Bø på sin motstand mot satsinga i næringsfattige samiske områder.

– Det skal ikke gjøres forskjell på geografisk eller etnisk grunnlag, mener årsmøtet.

Også lederen i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen har gått imot forslaget fra Reguleringsmøtet, og frykter for forskjellsbehandling av fiskere .

Åpen for å utvide virkeområdet

Krabbemøte. Silje Karine Muotka og Elisabeth Aspaker.

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er fornøyd med dialogen hun har med fiskeriminister Elisabeth Aspaker om saka.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametinget har i samarbeid med Bivdi – sjøamisk fangst og næringsorganisasjon stått fremst i barrikadene for likestilling av gruppe 1 og gruppe 2 båter i virkeområdet. Sametingsråd Silje Karina Muotka forteller at det ikke vil bli gjort skille på etnisk grunnlag slik Bø kystfiskarlag antyder det.

Hva gjelder virkeområde, så er hun åpen for diskusjon.

– Det er mye opp til hva Fjordfiskenemnda mener om dette, svarer Muotka.

– Men viktigst nå er å fordele de ekstra 3000 tonnene så fort som mulig, slik at fiskere i åpen gruppe kan få planlegge sitt fiske neste år, sier Muotka.

Har tro på enighet

Hun forteller at Sametinget har god dialog med fiskeriminister Elisabeth Aspaker om saka. Spørsmålet vil også bli drøftet på et eget møte mellom fiskeriministeren og sametingsråden 10. desember.

– Jeg har stor tro på at vi kommer til enighet, svarer Muotka.