Blir syke av diskriminering

Pasienter som opplever diskriminering i møte med helsevesenet, får ofte andre plager i tillegg til de de allerede har. Forskning viser at samiske pasienter ikke er like tilfreds med de offentlige helse- og sosialtjenestene som befolkningen forøvrig.

Samisk pasient hos lege (illustrasjonsbilde)
Foto: Sametinget

Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde mandag kveld invitert til idedugnad i Karasjok. Piera Somby er leder for samisk legeforening. Han forteller om sin mor som var innlagt på sykehuset med en lungesykdom.

– Medisinene hun fikk der hjalp ikke mot sykdommen, og hun kunne ikke fortelle legen om hvilke medisiner hun hadde fått tidligere. Jeg mener hun døde på grunn av kommunikasjonssvikten.

Piera Somby mener det bør legges bedre til rette for samiske pasienter.

Piera Somby

Piera Somby mener helsetjenestene for samer må styrkes.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Det er et skrikende behov for samiskspråklige helsepersonell, pasienter føler seg også tryggere når de får kommunisere på sitt eget språk, sier Somby.

Opplever diskriminering

Ketil Lennert Hansen har forsket på samiske pasienters møte med det norske helsevesenet. Han forteller at samer som opplever å bli diskriminert rapporterer om dårligere helse.

Ketil Lennert Hansen

Ketil Lennert Hansen har forsket på diskriminering i helsevesenet.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– De samene, spesiellt kvinner, som bor utenfor forvaltningsområdet for samisk språk rapporterer mest diskriminering. Årsakene må vi se nærmere på.

Hansen forteller at samer som har sterk identitet forteller om litt bedre helse til tross for diskriminering.

Hør hele intervjuet her:

Tar opplysningene alvorlig

Sunniva Ørstavik er likestillings og diskrimineringsombud. Hun fikk høre mange historier i Karasjok. Dette er en del av arbeidet med å kartlegge folks erfaringer med kommunale helsetjenester. Målet er likeverdige helsetjenester for befolkningen.

– For meg er det viktig å sørge for at folks historier kommer til de som sitter med makta, og slik får frem resultater, sier Ørstavik.

Sunniva Ørstavik

Likestillings og diskrimineringsombudet møtte samiske pasienter i Karasjok.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Dårlig kommunikasjon er et problem som går igjen i hele landet. I det samiske området er dette spesiellt merkbart fordi man snakker ulikt språk og har ulik kulturforståelse.

– En lokal utdanning hvor språk og kulturforståelse er en viktig del er kostbart, men noe vi må ta oss råd til, fordi ulikeverdige tjenester er mye dyrere, poengterer Ørstavik.

  • Hør hele intervjuet her:
  • Les også: Vil høre om samiske utfordringer