Blir samisk forvaltningskommune

Denne kommunen har tidligere ikke vært positiv til innlemmelse i samisk forvaltningsområde.

Røros

Røros kommune vil nå diskutere innlemmelse i samisk forvaltningsområde.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Jeg er veldig fornøyd med at Røros kommune nå er klar til å forberede en sak om samisk forvaltningskommune, sier Ellinor Jåma.

Røros kommune vil nå lage en sak om å innlemme kommunen i samisk forvaltningsområdet. Dette er til stor glede for samene i sør.

– Det betyr enormt at Røros blir innlemmet i forvaltningsområdet, både for unge og eldre folk. Det vil styrke den samiske kulturen i området enormt, forteller Jåma.

Kommunen positiv etter møte

Røros kommune har hatt møte med sametinget angående innlemmelse av kommunen i samisk forvaltningsområde. Dette har førte til positive signaler fra kommunen.

– Vi i Røros kommune har hatt møte med sametinget å dette har vært meget interessant. Etter møtet så har vi i kommunen vært meget positiv til innlemmelsen, sier Rådmann Jon Ola Kroken til adressa.

Kommunen jobber nå med innlemmelsesprosessen og de er positiv til muligheten til å bli en samisk forvaltningskommune.

– Det betyr enormt

EJ

Leder i oppvekst- omsorg- og utdannings-komiteen, Ellinor Jåma.

Foto: Lasse Kvernmo / NRK

Sametingets leder i oppvekst- omsorg- og utdannings-komiteen, Ellinor Jåma mener det vil styrke sør samisk kultur om Røros kommune godtar innlemmelsen.

– Hva vil det bety for Røros om de kommer med i samisk forvaltningsområde?

– Det vil bety enormt for barn, unge og eldre til å få tilrettelagt ett bedre samisk tilbud. Det vil også bety mye for hele samfunnet i Røros med å få synligjort det samiske, sier Jåma.

I første omgang var ikke Røros kommune særlig interessert i ideen om at kommunen skulle innlemmes, men Jåma har gjennom dialog med ordfører og rådmann har klart og føre denne saken i positiv retning.

– Det hjelper og å ha god kommunikasjon med kommunen, sier Jåma.

Viktig for sør samisk befolkning

Jåma håper nå at kommunen fører gode prosesser angående innlemmelsen. Samtidig påpeker hun at det er viktig for den samiske befolkningen i sør at Røros blir innlemmet i forvaltningsområdet.

– Det e kjempe viktig, per nå så er det to kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet i Trøndelag og området vårt er enormt langt, så det og få en kommune i Sør-Trøndelag vil være kjempe viktig for den samiske befolkningen i sør, avslutter Jåma.

Ser nødvendigheten

Sametingspresident Aili Keskitalo ser nødvendigheten med innlemmelse av Røros kommunen til forvaltningsområde.

– Jeg ser at det er en stor nødvendighet til innlemme kommuner lengere sør til samisk forvaltningsområde, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident, Aili Keskitalo

Foto: Norske Samers Riksforbund

For keskitalo er det en meget glad nyhet at Røros kommune vil diskutere innlemmelse i forvaltningsområdet.

– Jeg er veldig glad for at kommunen vil ta skrittet og at de er klar for å se på saken, sier Keskitalo.

Krever mer fra sametinget

Keskitalo mener at det vil kreve mer fra sametinget og at det må jobbes i fellesskap for å få til innlemmelsen.

– Det krever så klart mer fra sametinget når de samiske områdene blir større, derfor må vi jobbe i lag mot ett fellesmål, om skal det være mulig, sier Keskitalo.