Hopp til innhold

Vil ikke være lillebror

Pitesamisk senter sier nei til forslaget fra sametingsrådet om at Duoddara ráfe - pitesamisk senter i Beiarn - skal slås sammen med Árran - lulesamisk senter i Tysfjord.

Árran - lulesamisk senter

Pitesamisk senter er redd for å bli en lillebror til Árran - lulesamisk senter

Foto: Harrieth Aira / NRK

Styreleder for stiftelsen Duoddara ráfe, Finn Strand, frykter at pitesamene vil bli "lillebroren" ved en sammenslåing, og at "storebror" Árran vil få den største gevinsten.

Styreleder v/Pitesamisk senter, Finn Strand

Styreleder v/Duoddara ráfe -Pitesamisk senter, Finn Strand

Foto: Privat

Det er i forbindelse med sametingsrådets institusjonsmelding som nylig ble lagt fram, at rådet går inn for at Árran - lulesamisk senter og Duoddara ráfe - pitesamisk senter skal slås sammen til én enhet.

Hør : Sier nei til sammenslåing

Samarbeid ja - sammenslåing nei

Finn Strand skryter av det gode samarbeidet med Árran blant annet om etablering av et pitesamisk museum lokalisert til det pitesamiske området.

– Vi har et godt samarbeid med Árran og det vil vi fortsatt ha, men utover det tror jeg ikke vi har så mye å vinne ved å slå oss sammen med Árran. Da tror jeg at storebror Árran kommer til å ta den største gevinsten her. Vi pitesamer i Beiarn er jo en liten gruppe, men vi er i høyeste grad levende og oppadgående, sier Strand.

Strand er kritisk til at sametingsrådet ikke i forkant har vært i dialog med dem om denne saken.

– Jeg har ikke fått noe skriv fra Sametinget, så jeg har lite å forholde meg til. Jeg vet ikke hva sametingsrådet mener skulle være fordelene ved en sammenslåing. Det må de være snill å komme fram med, sier Stand.

Vil samarbeide over grensen

I stedet for å foreslå sammenslåing mellom pitesamisk og lulesamisk senter, ønsker styrelederen for det pitesamiske senteret at sametingsrådet retter oppmerksomhet mot det grenseoverskridende samarbeidet som pitesamene på norsk og svensk side har inngått.

– Det er ikke det at vi ikke skal ha et godt samarbeid med Árran og lulesamene for all del, men jeg mener vi også skal rette blikket over grensen til pitesamene i Arjeplog, sier Strand.

Tone finnesen, styrelder v/Árran - lulesamisk senter

Tone Finnesen, styreleder v/Árran - lulesamisk senter

Foto: Harrieth Aira / NRK

Lulesamisk senter - avventende

Lulesamene jubler heller ikke over forslaget. Styreleder ved Árran - lulesamisk senter, Tone Finnesen stiller seg avventende til forslaget.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd med at det foreslås at vi skal sammenslås nå. Det er fordi vi ikke har hørt om dette eller fått drøftet dette før institusjonsmeldingen ble lagt fram, sier Finnesen.

Hun mener det er vanskelig å vurdere fordeler og bakdeler ved en sammenslåing.

– Forslaget er ikke er analysert og har ikke vært oppe til noen form for vurdering. Árran har heller ikke fått drøftet saken med Pitesamisk hus, sier Finnesen.

Styrelederen understreker at institusjonene selv må fortelle hva man ønsker. Hun etterlyser en høring.

Kan det nye navnet bli Árran - Duoddara ráfe?

Dersom pitesamisk senter slås sammen med lulesamisk senter innebærer det at navnet til Árran må endres.

Sametingsrådet skriver at "det vil innebære at Árran både i navn og virksomhet må ha en videre kulturell og geografisk profil enn hva det har i dag".

Men Tone Finnesen vil absolutt ikke høre snakk om noen navneendring for Árran, for eksempel til Árran - Duoddara ráfe.

– Árran har et etablert navn, og personlig vil ikke jeg som styreleder anbefale at Árrans navn skal endres. Det er en lang prosess som ikke har vært vurdert, sier Finnesen.

Korte nyheter

 • Snøskred i Nordreisa

  Det har gått et snøskred på Vardfjellet ved Bakkeby. Det var observert skikjørere i området.

  Det melder politiet i Troms.

  Redningshelikopter, politihelikopter og luftambulanse har i tillegg til frivillige og politi vært utkalt. Det er nå bekreftet at skikjørere har utløst skredet, men ingen skal ha blitt tatt.

 • Juohke beaivvi ožžot guhtta olbmo Norggas eamidielkoborasdávdda

  Beassášbeaivvážis lea bahá buollit beaivvážis.

  Kreftregisteret seniordutki Trude Eid Robsam jáhkká olbmot háliidit návddašit beaivváža guhkes sevdnjesáiggi maŋŋel, ja dalle vajálduhttit suddjet iežaset várálaš UV- suonjardeami vuostá.

  Norga lea bajimusas statistihkas galle olbmot ožžot liikeborasdávdda ja galle olbmot jápmet das.

  Dánmárku ja Australia leat Norgga bajábealde statistihkas man gallisat ožžot borasdávdda.

  Dušše Austrálias jápmet eambbo olbmot dákkár borasdávddas go Norggas.

  Jagis 2022:s ožžo 3097 olbmo liikeborasdávdda Norggas, čájehit kreftregisteret logut.