Hopp til innhold

Vil ikke være lillebror

Pitesamisk senter sier nei til forslaget fra sametingsrådet om at Duoddara ráfe - pitesamisk senter i Beiarn - skal slås sammen med Árran - lulesamisk senter i Tysfjord.

Árran - lulesamisk senter

Pitesamisk senter er redd for å bli en lillebror til Árran - lulesamisk senter

Foto: Harrieth Aira / NRK

Styreleder for stiftelsen Duoddara ráfe, Finn Strand, frykter at pitesamene vil bli "lillebroren" ved en sammenslåing, og at "storebror" Árran vil få den største gevinsten.

Styreleder v/Pitesamisk senter, Finn Strand

Styreleder v/Duoddara ráfe -Pitesamisk senter, Finn Strand

Foto: Privat

Det er i forbindelse med sametingsrådets institusjonsmelding som nylig ble lagt fram, at rådet går inn for at Árran - lulesamisk senter og Duoddara ráfe - pitesamisk senter skal slås sammen til én enhet.

Hør : Sier nei til sammenslåing

Samarbeid ja - sammenslåing nei

Finn Strand skryter av det gode samarbeidet med Árran blant annet om etablering av et pitesamisk museum lokalisert til det pitesamiske området.

– Vi har et godt samarbeid med Árran og det vil vi fortsatt ha, men utover det tror jeg ikke vi har så mye å vinne ved å slå oss sammen med Árran. Da tror jeg at storebror Árran kommer til å ta den største gevinsten her. Vi pitesamer i Beiarn er jo en liten gruppe, men vi er i høyeste grad levende og oppadgående, sier Strand.

Strand er kritisk til at sametingsrådet ikke i forkant har vært i dialog med dem om denne saken.

– Jeg har ikke fått noe skriv fra Sametinget, så jeg har lite å forholde meg til. Jeg vet ikke hva sametingsrådet mener skulle være fordelene ved en sammenslåing. Det må de være snill å komme fram med, sier Stand.

Vil samarbeide over grensen

I stedet for å foreslå sammenslåing mellom pitesamisk og lulesamisk senter, ønsker styrelederen for det pitesamiske senteret at sametingsrådet retter oppmerksomhet mot det grenseoverskridende samarbeidet som pitesamene på norsk og svensk side har inngått.

– Det er ikke det at vi ikke skal ha et godt samarbeid med Árran og lulesamene for all del, men jeg mener vi også skal rette blikket over grensen til pitesamene i Arjeplog, sier Strand.

Tone finnesen, styrelder v/Árran - lulesamisk senter

Tone Finnesen, styreleder v/Árran - lulesamisk senter

Foto: Harrieth Aira / NRK

Lulesamisk senter - avventende

Lulesamene jubler heller ikke over forslaget. Styreleder ved Árran - lulesamisk senter, Tone Finnesen stiller seg avventende til forslaget.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd med at det foreslås at vi skal sammenslås nå. Det er fordi vi ikke har hørt om dette eller fått drøftet dette før institusjonsmeldingen ble lagt fram, sier Finnesen.

Hun mener det er vanskelig å vurdere fordeler og bakdeler ved en sammenslåing.

– Forslaget er ikke er analysert og har ikke vært oppe til noen form for vurdering. Árran har heller ikke fått drøftet saken med Pitesamisk hus, sier Finnesen.

Styrelederen understreker at institusjonene selv må fortelle hva man ønsker. Hun etterlyser en høring.

Kan det nye navnet bli Árran - Duoddara ráfe?

Dersom pitesamisk senter slås sammen med lulesamisk senter innebærer det at navnet til Árran må endres.

Sametingsrådet skriver at "det vil innebære at Árran både i navn og virksomhet må ha en videre kulturell og geografisk profil enn hva det har i dag".

Men Tone Finnesen vil absolutt ikke høre snakk om noen navneendring for Árran, for eksempel til Árran - Duoddara ráfe.

– Árran har et etablert navn, og personlig vil ikke jeg som styreleder anbefale at Árrans navn skal endres. Det er en lang prosess som ikke har vært vurdert, sier Finnesen.

Korte nyheter

 • Váhnemat: Unnit oahpahit šearpmaid bokte

  Masá bealli, 49 proseantta, váhnemiin geain leat mánát vuođđoskuvllas dáhtošit unnidit oahpahusa šearpmaid bokte. Dán čájeha Opinion ođđa iskkadeapmi.

  Dušše 4 proseantta dáhtošii eambbo oahpahusa šearpmaid bokte.

  Oslo váhnemat leat eanemusat vuostá atnit šearpmaid oahpahusas. Lohku lea 64 proseantta. Davvi-Norggas leat unnimusat vuostá, 38 proseantta.

  Olles 71 proseantta váhnemiin vuorjašuvvet das man ollu áiggi mánát ahte šearpmaid ovddas.

  Ráđđehus lea ge bidjan lávdegotti guorahallat mo váikkuha go mánát atnet ollu áiggi šearpmaid ovddas.

  Undervisning
  Foto: Lise Åserud / SCANPIX
 • Eai šat fuola norgga ruđas

  Olu norgalaččat vásihit dál ahte olgoriikkas eai šat váldde vuostá norgga kruvnna go cuvket áigu dan riikka ruhtan.

  Norgga báŋku gohčču norgalaččaid go vulget mátkkoštit, dáppe jo háhkát dan riikka valuta gosa leat mannamin.

  Norgga báŋkkus muitalit NRK:i ahte leat vuos eahpesihkkarat guđe riikkas eai váldde vuostá Norgga kruvnna šat, muhto dihtet dál jo ahte Norgga mátkkošteaddjit vásihan dán sihke Thailánddas ja Bulgarias.

  Sihke ruoŧa ja dánska kruvnnain vásihit olbmot dan seamma..

  Penger
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • St1 bieggafápmoplánat Gáŋgaviikka gielddas

  Gáŋgaviikka gielddas Finnmárkkus lea heajos ruhtadilli ja ealáhusat rahčet. Danin oaivvilda ealáhusnjunuš ahte bieggafápmorusttet sáhtašii buoridit sin dili.

  Seammás vigget ássit geat soitet oažžut bieggaturbiinnaid iežaset lahka caggat huksenplánaid.

  St1 Norgga dat lea plánemin bieggafápmorusttega Skeavvonjárgii, Gáŋgaviikka gielddas.

  Eanet áššis oainnát sámi TV Ođđasiin.