Ingen nyvalg: – Nå har jeg null tillit til møtelederskapet

Etter klagen fra NSR ble det likevel ingen nyvalg i Sametingets politiske posisjoner. Ellinor Marita Jåma fra Åarjel-Saemiej Gïelh mener det er et alvorlig tillitsbrudd.

Ellinor Marita Jåma under Sametingets plenum

KRITISK: Parlamentarisk leder for Åarjel-Saemiej Gïelh, Ellinor Marita Jåma, mener det er kritisk at det ikke ble gjennomført nyvalg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Med 23 mot 16 stemmer ble kravet om at plenumsmøteledelsen, kontrollutvalget og fagkomitéledelsen skulle velges på nytt nedstemt.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Per Mathis Oskal mener at å få ro til å arbeide med de politiske sakene var viktigere enn å gjøre nyvalg, i tillegg sier han at bruddene på forretningsorden ikke var alvorlige nok.

– Plenumsmøtelederskapet har fått jurister til å se på saken, og de kunne ikke se noen alvorlige brudd på forretningsorden, forteller Oskal til NRK.

Per Mathis Oskal, Sandra Márjá West og Silje Karine Muotka under Sametingets plenum

– IKKE BRUDD: Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Per Mathis Oskal, mener at det ikke ble gjort noen brudd på forretningsorden da valgene ble gjort før jul i fjor.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Utrolig dårlig behandling

Parlamentarisk leder for Åarjel-Saemiej Gïelh, Ellinor Marita Jåma, sier hun nå har mistet tilliten til plenumsmøtelederskapet, og påpekte flere feil i saksbehandlingen av klagen.

– Jeg mener at møtelederskapet har håndtert disse sakene utrolig dårlig. Det var tross alt levert en klage på de valgene som ble gjennomført før jul, da mener jeg at det er møtelederskapet sitt ansvar å behandle en klage, og at man får svar på det innen rimelig tid, sier Jåma.

Hun sier videre at hun opplever det som en bevisst trenering av møtelederskapet.

– Det handler om respekten for representantene som mener at denne saken er behandlet feil, at man tillater fravikelser fra forretningsorden mener jeg er svært alvorlig, sier hun, og legger til at hun nå har null tillit til nåværende møtelederskap.

– Respektere flertallet

Plenumsmøteleder Jørn Are Gaski (Ap), forklarer at grunnen til at plenumsledelsen behandlet saken senere enn fristen, var fordi to av medlemmene hadde meldt forfall til møtet.

– Og da anså vi ikke det som riktig å behandle saken før senere, forteller Gaski.

At Jåma ikke har tillit til han, sier Gaski at han respekterer.

– Det vil alltid være noen som ikke har tillit til deg, fordi man har forskjellige politiske meninger, men det var et flertall på 23 mot 16 stemmer, så da må man jo respekterer plenums avgjørelse, mener plenumsmøtelederen.

Presidenten tror ikke på ro

Sametingspresident Vibeke Larsen tror ikke det vil bli ro på Sametinget som følge av at nyvalgene ble avvist, slik Aps Oskal håper på.

– God politikk fødes i uroligheter, så ro vil man nok ikke få. Jeg vil kun konstatere at resultatet ble som det ble, sier presidenten, som ikke kunne stemme under saksbehandlingen.

Vibeke Larsen på talerstolen med ansiktet vendt mot møtelederskapet

INGEN ENDRINGER: Plenumsmøtelederskapet fortsetter som det var. Sametingspresident Vibeke Larsen henvendte seg tidligere i dag til møtelederskapet da det kom krav om at hun måtte velge nytt rådsmedlem.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK