Hopp til innhold

Oppretter Samisk kirkelig valgmøte

Kirkemøtet har vedtatt å opprette et samisk kirkelig valgmøte som vil samles hvert fjerde år i forkant av kirkevalgene.

Sara Ellen Anne Eira

Lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, er glad for at Kirkemøtet har vedtatt å opprette et samisk kirkelig valgmøte.

Foto: Pressebilde Den norske kirke

Leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira mener vedtaket er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet.

– Dette er en gledens dag og valgmøtet vil da svare på samenes rett til selv- og medbestemmelse i valg av sine representanter til de styrende organer i Den norske kirke, sier Sara Ellen Anne Eira i en pressemelding fra Den norske kirke.

Opprettelsen av valgmøtet er en oppfølging av strategiplan for samisk kirkeliv som har som mål at samisk kirkeliv skal være livskraftig og likeverdig.

Saker som angår samisk kirkeliv

Det første samiske kirkelige valgmøtet skal da arrangeres i forkant av Kirkevalget neste år.

– Valgmøtet vil være en møteplass for samisk kirkeliv i Norge hvor både menighetsansatte, frivillige og andre kan treffes og skal di uttalelser som angår samisk kirkeliv, sier Sara Ellen Anne Eira.

Korte nyheter

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • En av verdens mest tilbaketrukne urfolksstammer observert

  Sjeldne bilder av en av verdens mest tilbaketrukne urfolksstamme i den peruanske Amazonas-skogen ble publisert på tirsdag av Survival International. Bildene viser dusinvis av Mashco Piro-folk ved bredden av en elv nær der hogstselskaper har konsesjoner.

  Stammen har blitt observert ute av regnskogen flere ganger på jakt etter mat, og for å bevege seg bort fra den økende tilstedeværelsen av tømmerhoggere, sa den lokale urfolksrettighetsgruppen FENAMAD.

  Flere tømmerselskaper har tømmerkonsesjoner inne i territoriet bebodd. Det nærmeste bare noen få kilometer fra der stammen ble filmet, ifølge Survival International.

  Sjeldne bilder av en av verdens mest tilbaketrukne urfolksstamme, Mashco Piro, i den peruanske Amazonas-skogen.
  Foto: Survival International
 • Hárvenaš govat Mascho Piro álbmogis

  les på norsk: En av verdens mest tilbaketrukne urfolksstammer observert

  Survival International almmuhii maŋŋebarga hárvenaš govaid Mashco Piro- álgoálbmotčearddas, Amazonas johka gáttis,Peruas. Dasttán gos vuovddečuollan fitnodagain leat konsešuvnnat.

  Báikkálaš álgoálbmotvuoigatvuođaid joavku FENAMAD, dieđiha ahte dát álgoálbmotčearda, mii lea máilmme eanumus sirrejuvvon čearda , ja mat eai hálit oktavuođa eará álbmogiiguin, lea dávjjibut boahtimin oidnosii arvevuovddis, go leat ohcamin biepmu ja go leat gartan guođđit iežaset árbevirolaš guovlluid vuovddečuollamii geažil .

  Máŋggaid vuovddečuollan fitnodagain leat konsešuvnnat dušše moadde miilla eret guovllus gos Mashco Piro álgoálbmotčearda govvejuvvui.

  Sjeldne bilder av en av verdens mest tilbaketrukne urfolksstamme, Mashco Piro, i den peruanske Amazonas-skogen.
  Foto: Survival International