Oppretter Samisk kirkelig valgmøte

Kirkemøtet har vedtatt å opprette et samisk kirkelig valgmøte som vil samles hvert fjerde år i forkant av kirkevalgene.

Sara Ellen Anne Eira

Lederen i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, er glad for at Kirkemøtet har vedtatt å opprette et samisk kirkelig valgmøte.

Foto: Pressebilde Den norske kirke

Leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira mener vedtaket er et stort skritt fremover i arbeidet med kirkedemokratiet.

– Dette er en gledens dag og valgmøtet vil da svare på samenes rett til selv- og medbestemmelse i valg av sine representanter til de styrende organer i Den norske kirke, sier Sara Ellen Anne Eira i en pressemelding fra Den norske kirke.

Opprettelsen av valgmøtet er en oppfølging av strategiplan for samisk kirkeliv som har som mål at samisk kirkeliv skal være livskraftig og likeverdig.

Saker som angår samisk kirkeliv

Det første samiske kirkelige valgmøtet skal da arrangeres i forkant av Kirkevalget neste år.

– Valgmøtet vil være en møteplass for samisk kirkeliv i Norge hvor både menighetsansatte, frivillige og andre kan treffes og skal di uttalelser som angår samisk kirkeliv, sier Sara Ellen Anne Eira.