Blir direktør uten styrevedtak

Ingrid Inga er for tiden både styreordfører og sametingsdirektør i Sametinget i Sverige.

Ingrid Inga

Ingrid Inga er i en dobbeltrolle i nesten en uke fremover.

Foto: Ođđasat / NRK

Beslutningen er tatt av varaordfører Anders Kråik.

I følge styremedlem Helena Dåbring ligger det ikke noe styrevedtak bak dette.

– Vi har jo ikke noe styre

Varaordfører Anders Kråik bekrefter overfor SR Sameradion at vedtaket ikke er forankret i noe styrevedtak.

– Vi har jo ikke noe styre. Det er det som er problemet, sier Kråik.

Anders Kråik

Varaordfører Anders Kråik.

Foto: Ođđasat / NRK

Ingrid Inga er stedfortredende sametingsdirektør i perioden 18.-25. ma, altså til og med onsdag i neste uke da sametingets plenum i Vålådalen pågår.

Ingrid Inga (Samelandspartiet) har i går delegert til Anders Kråik (Partiet Samerna) å ta beslutningen om stedfortredende sametingsdirektør. Han har siden besluttet å ansette Ingrid Inga i stillingen.

Styremedlem Helena Dådring (Skogssamerna) er forundret over nyheten.

– Dette visste jeg ikke, sier Dåbring.

I følge Helena Dårding finnes det ikke noe styrebeslutning om dette.

SR Sameradion har vært i kontakt med Ingrid Inga, som ikke vil la seg intervjues om saken da hun er opptatt med arbeid i forbindelse med Barentskonferensen i Luleå. Ingrid Inga henviser videre til varaordfører Anders Kråik for kommentarer.

– Styret er totalt handlingslammet

Styret i Sametinget i Sverige har ikke fungert i det store og hele siden januar i år, fordi styret er totalt handlingslammet . Tre av seks styremedlemmer og deres varamedlemmer deltar ikke i styremøtene i Sametinget, fordi de vegrer seg for å delta på møtene.

Sagaen om styret er ikke en særlig lystelig historie og lang ifra noen fortelling om et vellykket samisk demokrati i Sverige. Fortellingen begynner faktisk mer og mer å ligne på de historiene vi ser på vitsesidene i den kulørte ukepressen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sametinget i Sverige, Styret

Disse seks i sametingsstyret klarer ikke å samarbeide.

Foto: Skjermdump / www.samediggi.se

I slutten av april sa Sametingets økonomisjef Ann-Christin Samuelsson opp sin stilling . Med dette var hun den andre lederen i sametingsadministrasjonen på kort tid som har valgt å slutte. To uker tidligere forlot sametingsdirektør Patrik Kansa sin stilling på grunn av den politiske turbulensen på tinget.

Sametinget i Sverige sliter med store interne kommunikasjons- og samarbeidsproblemer. Partiene som sitter i posisjon sender ikke sakspapirer til opposisjonen, fordi de mener at opposisjonspolitikerne lekker ut sensitive opplysninger til media. Styremøtene havarerer og siden januar i år har styret forsøkt å avholde ti møter, men vedtakene uteblir på grunn av konflikter.

Konfliktene har gått så langt at den svenske regjeringen ba om et møte med sametingsledelsen om problemene i det folkevalgte samiske organet.