Hopp til innhold

Ble ufør etter langvarig mobbing

Langvarig mobbing og trakassering fra flere ledere i Mattilsynet gjorde henne ufør. Nå krever hun erstatnig fra sin tidligere arbeidsgiver.

Mattilsynet -logo

Kvinnen hevder å ha blitt utsatt for systematisk usynliggjøring og umyndiggjøring av flere ledere ved Mattilsynets regionkontor i Troms og Finnmark.

Foto: Espen Sandmo

Gjennom en periode på 10 år ble den kvinnelig ansatte ved Mattilsynets Regionkontor for Troms og Finnmark utsatt for systematisk usynliggjøring og umyndiggjøring av flere ledere.

Dette skal ha blitt svært belastende for kvinnen, og hun ble tilslutt arbeidsufør på grunn av dette.

I november møter hun sin tidligere arbeidsgiver i Indre Finnmark tingrett, med krav om 1,3 millioner kroner i erstatning som følge av behandlingen hun ble utsatt for av hovedsaklig to regiondirektører i Mattilsynet.

Korte nyheter

 • Verdensdagen for Downs syndrom

  I dag markeres Verdensdagen for Downs syndrom.

  Det er vanlig å bruke to forskjellige sokker på dagen for å vise solidaritet og øke kunnskap rundt diagnosen.

  I følge Folkehelseinstituttet (FHI) fødes om lag 70 til 80 barn med Downs syndrom årlig i Norge.

  Loga sámegillii.

  ROCKESOKK-210322-MR
 • Máilmmis čalmmustahttet Downs

  Odne lea riikkaidgaskasaš Downs syndroma beaivi.

  Beaivi lea dábálaš čalmmustahttit beallalas suohkuiguin. Go cokkat beallalas suohkuid, de leat mielde loktemin máŋggabealatvuođa.

  Sii, geain lea Downs, leat riegádan lassi kromosomain. Álbmotdearvvašvuođa instituhta (FHI) dieđuid mielde riegádit Norggas 70-80 máná, geain lea Downs jahkásaččat.

  Les på norsk.

  Rockesokk
 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái Skáiddi ja Hámmerfeastta gaskka.

  Dát geavvá vaikko vel ráđđehus ii leat meannudan Equinora ohcamuša elektrifiseret Muolkkuid gássarusttega (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dákkár bargguid ovdalgo lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazosápmelaš Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea 22 Fiettar orohaga jođiheaddji ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjái, mii manná Álttá ja Skáiddi gaskka.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii Guovddášbellodaga riikkačoahkkima eanetlohku ahte fápmolinnjá ii galgga huksejuvvot.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet elfámu fylkii. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii dalle go finai Finnmárkkus ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá dáfus ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša .

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK