– Kom dere hjem, vi vil ikke ha deres virus!

Det var meldingen anti-oppdrettsdemonstranter ga stortingspresident Dag Terje Andersen og hans følge, da de ankom en oppdrettskonferanse i Canada.

Per Sandberg og Laurie Jensen i nestenklinsj

Laurie Jensen fra Mainstream skal ha trodd at Per Sandberg (FrP) var en av demonstrantene mot norsk lakseoppdrett i Canada, da den norske stortingsdelegasjonen ankom en konferanse om lakseoppdrett i Campbell River.

Foto: Salmonaresacred

Alexandra Morton og stortingspresident Dag Terje Andersen

Demonstrant Alexandra Morton snakker med stortingspresident Dag Terje Andersen.

Foto: alexandramorton.typepad.com

Stortingspresidenten og hans delegasjon ble møtt med harde protester mot norsk oppdrett, da de ankom oppdrettskonferanselokalet i Campbell River, i delstaten British Columbia.

Dette melder en rekke nasjonale og regionale nyhetsmedier i Canada i dag.

En stor del av demonstrantene har tilknytning til kanadiske urfolksgrupper.

Den norske delegasjonen består blant annet av åtte stortingsrepresentanter.

Med på følget er også blant annet sametingsråd Marianne Balto, og sametingsrådgiver Liss Ellen Ramstad.

De er i området for å drøfte norsk oppdrett som er tungt tilstede i regionen.

Per Sandberg i nesten-klinsj

Stortingsrepresentant Per Sandberg (FrP) er en del av det norske følget.

Som man kan se i TV-reportasjen fra CTV News, oppstod det en noe underfundig situasjon som Sandberg var involvert i.

En av de øvrige konferansedelegatene, Laurie Jensen fra «Mainstream», skal ha trodd at Sandberg var en av demonstrantene.

Sandberg fikk dermed en liten irettesettelse av Laurie Jensen – i lag med en dytt og en hissig pekefinger i ansiktet.

Men etter det NRK er kjent med, forsøkte Sandberg kun å geleide Laurie Jensen bort fra demonstrantene – for å unngå en uønsket situasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Dag Terje Andersen møtt av oppdrettsdemonstanter i Canada

Her blir stortingspresident Dag Terje Andersen (midt i bildet) møtt av oppdrettsdemonstanter i Campbell River, Canada, i forbindelse med en lakseoppdrettskonferanse.

Foto: salmonaresacred.org

Inviterte kun urfolk som er for oppdrett

Motstand mot norsk oppdrett fra kanadiske urfolksgrupper, er etter det NRK erfarer ikke den eneste årsaken bak demonstrasjonen.

Til konferansen som den norske og samiske delegasjonen deltar på, skal det kun være invitert kanadiske urfolksrepresentanter – som støtter oppdrettsaktivitet.

Dette hevder den kanadiske avisen Times Colonist (ekstern lenke).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kanadiske demonstranter mot norsk lakseoppdrett

Anti-oppdrettsdemonstranter møtte den norske stortingsdelegasjonen i Campbell River, Canada.

Foto: salmonaresacred.org

Sametinget snakket med demonstranter

I likhet med stortingspresident Dag Terje Andersen, benyttet også rådgiver i Sametinget, Liss Ellen Ramstad, anledningen til å slå av en prat med en av anti-oppdrettsdemonstrantene.

Her kan du se hele konferanseprogrammet som stortings- og sametingsdelegasjonen skal følge i Canada (ekstern lenke).

Kanadiske anti-oppdrettsdemonstranter

Ikke nødvendigvis så stødig i norsk – men budskapet til de kanadiske anti-oppdrettsdemonstrantene er ikke til å ta feil av.

Foto: alexandramorton.typepad.com