NRK Meny
Normal

Terrorister kontaktet samene

– Det var de selv som tok kontakt med oss og ville hjelpe, sier en av Alta/Kautokeino aksjonistene, Bjarne Store Jakobsen.

Bjarne Store-Jakobsen.

Tidligere Alta-aksjonist Bjarne Store-Jakobsen.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Bjarne Store Jakobsen var en av lederne som demonstrerte mot demming av Alta/Kautokeino vassdraget i 1979.

Jakobsen forteller at flere europeiske terrorist organisasjoner kontaktet oss, og ville hjelpe oss under Alta/Kautokeino aksjonen.

Også kontakt med russiske terrorister

– Vi fikk også tilbud om hjelp fra russiske terrorister som var villige til å hjelpe oss omså å sprenge bruer, men vi ville ikke være med på slike aksjoner, sier Bjarne Store Jakobsen.

– Vi var også redd for at det kunne være politiets overvåkingstjeneste som lå bak denne henvendelsen, sier Store Jakobsen.

Ville ha lovlige demonstrasjoner

Aksjonsgruppa mot demming av Alta/Kautokeino vassdraget ville ha ikke voldelige demonstrasjoner, og derfor valgte vi å ikke ta imot hjelp fra europeiske terrorist organisasjoner, sier Store Jakobsen.

Viste om terroristiske kontakter

Politiets overvåkingstjeneste viste at Alta-Kautokeino aksjonistene hadde kontakt med terroristiske organisasjoner, sier tidligere medarbeider Gunnar Larne.