NRK Meny
Normal

Ble ikke ferdig med behandling av arealplan

Formannskapet i Tysfjord har kommunens nye arealplan til behandling. Men politikerne må ta i bruk enda ett formannskapsmøte for å bli ferdig.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Illustrasjosnfota av oppdrettsanlegg.

Foto: Villa

Dette selv om arealplanen var eneste sak på sakslista da saken var opp til behandling i forrige uke.

I hele seks timer gjennomgikk de planen, men Tysfjord-ordfører forteller de fem formannskapsmedlemmene trenger enda et møte før de blir ferdig for å kunne gi sin anbefaling overfor kommunestyret.

– Vi gjennomgikk samtlige merknader som har kommet inn etter høringen og det tok tid. Vi gjorde en grundig merknadsbehandling og kom ikke i mål. Vi må gjøre et grundig arbeid for å få et bra resultat som vi kan presentere overfor kommunestyret.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen.

Foto: Sander Andersen/NRK

Holdt på i flere år

Arbeidet med kommuneplanen i Tysfjord har vært en pågående prosess over flere år.

I 2010 bestemte Tysfjord kommune seg for å igangsette arbeidet med full revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen vedtok kommunestyret allerede høsten 2012, men arbeidet med ny arealplan har ikke gått like enkelt.

Forslag til ny arealplan ble sendt på høring i fjor vinter. Høringen avdekket svært mange merknader og innsigelser fra offentlige organer og store protester fra Tysfjords befolkning. Kommunen bestemte seg derfor for å utarbeide ett nytt høringsforslag og gjennomføre møter med de offentlige organene som hadde gitt innsigelser til planen.

Resultatet ble at kommunen sendte planforslaget til andre gangs høring.

Etter at høringsfristen for andre gang gikk ut i vår er det fortsatt mange merknader og noen innsigelser fra offentlige organer. Og fortsatt protesterer mange. Da høringsfristen gikk ut var det kommet inn 45 merknader til planen. Og det er disse merknadene som formannskapet i Tysfjord nå jobber med.

– Vi har til hensikt å bli ferdig på neste møte slik at vi har et forslag å fremme overfor kommunestyret, forteller Johansen.

Oppdrettsnæringen utfordrer

Tor Asgeir Johansen legger ikke skjul på at fiskeoppdrett i Tysfjord-bassenget er den største utfordringen.

Tysfjord kommunes forslag til nytt arealkart

Tysfjord kommunes forslag til nytt arealkart. Herer det merket hvor i Tysfjord det avsettes områder til fiskeoppdrett og hvor det ikke skal være fiskeoppdrett.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Spørsmålet gjelder om oppdrettsnæringen skal få vokse og om næringen skal få tilrettelagt nye områder i fjorden hvor oppdrettsanlegg kan plasseres. Det er nemlig arealplanen som gir retning for hvor oppdrettsanlegg skal kunne plasseres og i hvilke områder det ikke skal være fiskeoppdrett.

I planen er det foreslått at det ikke skal være fiskeoppdrett i fjordens innerste fjordområder, med unntak av det som allerede finnes i Hellmofjorden, og nye oppdrettsområder skal legges til Tysfjords ytre fjordområder.

Ordføreren sier dette har skapt mye debatt og protester fra befolkningen.

– Diskusjonene går på bruken av havarealene i Tysfjord. Skal vi åpne opp for flere lokaliteter eller ikke. I forslaget er det åpnet for noen få nye lokaliteter som skaper en ganske stor diskusjon om dette, sier Johansen.

Han understreker at fiskeoppdrett er kommet for å bli og næringen har et stort potensiale.

– Havbruksnæringen og sjømatproduksjon har et stort potensiale og er veldig viktig for Tysfjord. Næringen er i utvikling, og jeg følger med stor interesse utviklingen som skjer for eksempel med lukkede anlegg som kan forhindre utslippsproblematikk. Og jeg har full tillit til at oppdrettsselskapene driver fornuftig. De vil se at også oppdrettsindustrien må endre og tilpasse seg slik det skjer i samfunnet ellers med annen industri og produksjon. Så resultatet vil nok bli bra på sikt, det har jeg full tro på, sier Johansen.

Men formannskapet er ikke klar til å fortelle de politiske løsningen og det politiske aspektet ved den nye arealplanen.

– Det vil bli litt knapt om tid til å få saken opp i kommunestyret denne måneden, men i løpet av høsthalvåret så skal dette være klart, lover Tor Asgeir Johansen.