Ble gravlagt over 350 år etter sin død

I 1993 fant noen Kautokeino-ungdommer en hodeskalle fra et menneske. Det skal gå 23 år før levningen får en verdig begravelse. Men hvem skallen stammer fra, vet ingen.

Hodeskalle begraves

BEGRAVES FOR ANDRE GANG: Hodeskallen fra 1650-tallet er her plassert ved alteret i Kautokeino kirke på begravelsesdagen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Johan Vasaram Aili Keskitalo og Johan Ailo Hætta i Kautokeino kirke

ÆREFULL OPPGAVE: Kautokeinoordfører Johan Vasara (t.v.) og sametingspresident Aili Keskitalo var kistebærere, under åsyn av leder ved Kautokeino bygdetun, Johan Ailo Hætta.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Vi synes ikke det er verdig at en hodeskalle skal oppbevares på et museum eller på institusjon.

– Spesielt ikke når det er snakk om en mann som opprinnelig ble gravlagt – og skulle forbli i graven.

Dette sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Det er med ydmykhet sametingspresidenten har vært med på å utføre et noe spesielt oppdrag.

Ved Kautokeino kirke har hun i lag med et tjuetalls personer vært med på å begrave en hodeskalle som ble funnet i 1993 i Kautokeino.

Hodeskallen har siden funnet vært i museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseas oppbevaring (se faktaboks).

Hodeskalle begraves

TIL GRAVEN: Hodeskallen bæres til gravplassen utenfor Kautokeino kirke av sametingspresidenten og kautokeinoordføreren.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Trist men verdig

– Vi vet jo ikke hvem denne mannen er. Det er jo litt trist at han på en måte er glemt. Samtidig tenker jeg at han kan jo være en av mine forfedre eller kanskje en av dine, sier sametingspresidenten til NRKs journalist.

– Men nå har vi fulgt han til graven og gitt han en verdig begravelse, tillegger Keskitalo.

Fagleder ved Sametingets kulturminneavdeling, Andreas Stångberg, er tilfreds. Han har jobbet med gjenbegravningsprosjektet i tre år.

– Hodeskallen har vært under oppbevaring i over 20 år nå. Så det er bra å endelig få begrave den på kirkegården, sier Stångberg.

Hodeskalle begraves

I JORDEN: Sametingspresident Keskitalo og ordfører Vasara senker den pulkutformede kisten ned i graven.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK
Aili Keskitalo og Johan Vasara begraver hodeskalle i Kautokeino

ENDELIG GRAVLAGT: Sametingspresidenten Aili Keskitalo var med både som kistebærer, og var med å spa jord i og på graven.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Har vært en byrde

– Det har vært viktig for oss å få begravet hodeskallen, fordi det er ikke vanlig i samisk kultur å oppbevare skjelettlevninger på denne måten.

Dette forteller leder av Kautokeino bygdetun, Johan Ailo Hætta.

– For oss med tilhørighet til museet i bygda, er det en stor lettelse å få hodeskallen ut av museet og i jorda.

Å ha hodeskallen i oppbevaring på museet har vært en byrde for oss. Slike levninger hører jo ikke hjemme på et museum, sier Hætta.

Hodeskalle begraves ved Kautokeino kirke

MINDRE SEREMONI: Rundt et tjuetalls personer fra både offisielt og privat hold deltok i begravelsen.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Er ikke blitt flyttet langt

Det er ikke stor avstand fra funnstedet i bygda, til Kautokeino kirke der hodeskallen nå er gravlagt.

– Hvis resten av levningene hans ennå finnes på det opprinnelige funnstedet, så er det godt å vite at det ikke er langt unna, sier sametingspresidenten.

– Det er en nydelig utsikt fra den nye gravplassen til den gamle, synes Keskitalo.

Hodeskalle begraves i Kautokeino