NRK Meny
Normal

Disse er blant lønnsadelen i Norge

I forhold til den tiden sametingsrepresentantene bruker på sitt arbeid er godtgjørelsene de får i landstoppen blant lokale eller regionale folkevalgte. Bare Oslo kommune betaler mer.

Sametingets plenum september 2010.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

En rapport laget i 2007 viser at sametingsrepresentantene er blant de best betalte av lokale eller regionale folkevalgte.

Det var Sametinget selv som bestilte rapporten i 2007.

Sett i forhold til antall dager/timer tilstedeværelse, har representantene ved Sametinget en gunstig ordning for godtgjørelse. Med unntak av Oslo kommune, så er det ingen av kommunene/fylkeskommunene vi har undersøkt som er i nærheten av Sametinget når det gjelder den faste godtgjørelsen eller møtegodtgjørelsen til representantene. Særordningen med godtgjørelse for møter i partigruppene gjør at den totale godtgjørelsen er meget høy, antageligvis desidert høyest for folkevalgte representanter på lokalt og regionalt nivå i Norge.

KS-Konsulent AS

Skulle skissere nytt reglement

Sametinget ved møtelederskapet har på bakgrunn av revisjonsmerknad fra Riksrevisjonen 28.02.2007, samt merknad fra Plan- og finanskomiteens behandling, bestilt en gjennomgang av Reglementet for Sametingets politiske nivå - med særlig fokus på hvordan kompensere tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende.

Oppdraget ble gitt til KS-Konsulent AS og ble ferdig i september 2007 og sendt til Sametinget kort tid etterpå. Rapporten er skrevet av rådgiver Håvard Moe i konsulentselskapet.

Arbeidsrapporten skulle drøfte ulike sider ved møtegodtgjørelse og refusjon av tapt arbeidsfortjeneste generelt, samt skissere hvordan dette løses i andre folkevalgte organer i Norge. På bakgrunn av dette skisseres et nytt reglement for Sametinget, med klare alternativer der det måtte foretas politiske valg.

Ti ganger så høyt som i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sametingsrepresentantene hadde i 2007 en grunngodtgjørelse på 54.000 kroner per representant.

Sametingsbygget i Karasjok.

De samiske folkevalgte er blant de best betalte i landet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

"Sett i forhold til øvrig kommunal og fylkeskommunal virksomhet er dette et meget høyt nivå", heter det i rapporten. I følge rapporten er dette til sammenligning dobbelt så høyt som i Finnmark fylkeskommune, tre ganger så høyt som i Sogn og Fjordane fylkeskommune og ti ganger så høyt som i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

"Det er så vidt vi vet bare Oslo kommune som har en fast godtgjøring i den størrelsesorden."

I Sametinget er det variable godtgjørelser for møtedeltagelser på 800 kroner per møte inntil fire timer, og 1.200 kroner for møter over fire timer.

"Med unntak av Oslo kommune er dette sett i forhold til øvrige kommuner vi har sammenlignet med, meget høyt", fastslås det i rapporten.

På Sametinget har man også en ordning for godtgjøring av møter i partigruppene.

"Dette er en særordning for Sametinget som vi ikke har funnet at noen kommuner eller fylkeskommuner i Norge praktiserer. Alle andre steder anses gruppemøtene som partianliggende og som gjøres som en del av den frivillige partiaktiviteten", kommenteres det i rapporten.