Blandede følelser omkring samisk språkområde

Kvalsund kommune vurderer å bli samisk – det vekker sterke følelser blant innbyggerne.

Aili Keskitalo og Ragnar Olsen

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap) formidlet hva det vil innebære for Kvalsund om de blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk på et folkemøte i Kvalsund. Blant de oppmøtte var det sterke følelser og meninger både for og imot.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Om vi ikke snakker samisk i dag, så har vi gjort det tidligere. Rundt 1950 så var hjemmespråket i halvparten av hjemmene i kommunen samisk, forteller Unni Nilsen fra Kvalsund og argumenterer for at Kvalsund bør innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet.

Kun 25 sjeler hadde møtt opp på folkemøtet som var i regi av Kvalsund kommune. Blant de oppmøtte var det tydelig delte meninger.

– Vi er en fattig kommune i dag, der utvalg som ikke har rare driftskostnadene blir lagt ned, så da mener jeg at vi ikke skal ha noe som kanskje er et stort pengesluk for kommunen, argumenterer Alf Stenersen fra Fægfjord i Kvalsund.

Smaker omtrent som det koster

Kommunestyret i Kvalsund fattet i fjor sommer vedtaket om å utrede hva det vil innebære for kommunen dersom de blir innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet. I forbindelse med utredningen har kommunen besluttet å ha åpen høring der lag og foreninger og privatpersoner kan komme med innspill til hvorvidt Kvalsund bør innlemmes i språkforvaltningsområdet eller ikke.

Ingar Eira

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Ingar Eira, talte varmt for at Kvalsund bør innlemmes i språkforvaltningsområdet. Han var den som brakte saken fram i kommunestyret.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK


På folkemøtet i Miljøbygget i Kvalsund la rådmann Arne Hansen fram deler av det kommuneadministrasjonen har utredet. Blant annet hva en eventuell innlemming vil koste.

I overføringer har kommunen regnet ut å få ca. 2.5 millioner i overføringer i året fra Sametinget og Staten, mens de årlige kostnadene innebærer omtrent det samme, i tillegg til en oppstartskostnad på 400.000 kroner.

Sametingspresidenten møtte Kvalsund

Sametingspresident Aili Keskitalo deltok også på folkemøtet. Hun mener det er viktig å møte kommunene, som vurderer å bli en språkforvaltningskommune, både de folkevalgte, kommune administrasjonen, men også folket.

– Følelser vekkes når spørsmålene kommer opp. Spørsmål som hva det vil si å være same, hva vil det innebære å bli innlemmet i språkforvaltningsområdet. Derfor er det viktig å ha en faktabasert debatt, forklarer sametingspresidenten.

Skal ikke tvinge noen til å være same

Under spørrerunden så kom det mange spørsmål og innspill til både Keskitalo og Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen.

Fra skeptisk hold var hva det innebærer å være same et hett tema, og hvorfor det ikke holder med å lære norsk og engelsk på skolen. Mens de som var for mente at dette er et tilbud kommunen bør gi sine samisktalende innbyggere, og stilte spørsmålet: «Hvorfor skal Kvalsund ikke innlemmes i det samiske språkområdet?»

Aili Keskitalo kommer med betryggende ord.

– Det er viktig at det ikke debatteres på misforståelser, for det er ikke slik at alle skal tvinges til å være samer selv om kommunen innlemmes i språkforvaltningsområdet.

3 av 20 er i samemanntallet

Dersom Kvalsund innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet betyr det at alle offentlige dokumenter også skal oversettes til samisk, i tillegg skal kommunale bygg skiltes på samisk i tillegg til norsk, også hjemmesiden til kommunen oversettes til samisk. Det vil tilbys samisk undervisning på både første- og andrespråk på skolen, i tillegg vil helsetjenester tilbys på samisk.

På nittitallet var det rundt 1200 innbyggere i Kvalsund, mens rundt 2010 var tallet sunket til under 1000. Nå er det steget litt igjen til ca. 1040, derav er 157 stykker innmeldt i samemanntallet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Unni Nilsen

En av de oppmøtte på folkemøtet var Unni Nilsen fra Kvalsund. Hun har hovedfag i historie, og forteller til NRK at halvparten av Kvalsunds befolkning hadde samisk som hjemmespråk på 50-tallet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mye følelser i bildet

Ordføreren er klar over at det er mye følelser innad i kommunens befolkning når det gjelder det samiske språket. Nettopp derfor har kommunestyret besluttet å høre på folket.

– Det er mye følelser inne i bildet. Det er steile fronter både for og imot, så er det noen i midten som er mer eller mindre likegyldig, og da er det viktig å få fram en saklig og god orientering om hva det innebærer å gå inn i samisk språkforvaltningsområde, sier ordfører Olsen.

På den måten vil alle få muligheten til å påvirke det endelige resultatet.

– Uansett om det blir ja eller nei, legger han til.

Bør Kvalsund kommune bli en samisk språkforvaltningskommune?

– Ja det synes jeg absolutt. Kvalsund kommune har en veldig stor andel samisk befolkning, svarer Unni Nilsen.

Enn hva synes du Alf Stenersen, bør Kvalsund kommune innlemmes i det samiske språkområdet?

– Nei. Absolutt ikke. Når dem ikke engang klarer å fortelle oss innbyggere hva dette blir å koste kommunen. Hvis ungene her skal lære samisk så bør dem ha en ballast hjemmefra til de begynner på skolen, for jeg har selv en svigersøster som er finsk, og ungene hennes som er voksne i dag snakker flytendes finsk. Jeg synes det er unødvendig med samisk på skolen, om man lærer seg norsk og engelsk på skolen så kommer man langt. Det at dem bruker fornorskningsprosessen, som har skjedd for en mannsalder siden, som argument for å ta samisk inn i skolene i dag, synes jeg er feil, man bør heller se fremover i stedet for å se bakover.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Alf Stenersen

Alf Stenersen fra Kvalsund sa på folkemøtet at han ikke ser noen god grunn for at Kvalsund bør innlemmes i språkforvaltningsområdet. Han mener den fattige kommunen ikke har råd.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ønskes velkommen


Har kommunestyret et ønske om å bli innlemmet i språkforvaltningsområdet?

– Ønske eller ikke, man kan i hvert fall si at man vil vurdere det basert på de to kommunestyrevedtakene som ligger til grunn for at vi er her i dag, forteller ordfører Ragnar Olsen.

Kan en innlemmelse føre til flere arbeidsplasser i kommunen?

– Det skal man jo ikke utelukke. Det kan nok bli noen flere arbeidsplasser i forvaltningen basert på det samiskspråklige. Noen får arbeidsplasser kan det nok bli, men det som er av større viktighet er jo for dem som bruker samisk som språk, og ønsker at den oppvoksende generasjonen får en mulighet til å lære samisk. Så får heller flere arbeidsplasser bli som et pluss dersom man går inn for å bli innlemmet, sier ordføreren.

Sametingspresident Aili Keskitalo ønsker Kvalsund hjertelig velkommen:

– Dersom Kvalsund kommune har et ønske om det, så er de hjertelig velkomne inn i det samiske språkforvaltningsområdet.

Folkemøte i Kvalsund

Drøyt 25 mennesker, inklusive kommune representanter og journalister, hadde møtt opp på folkemøtet i Kvalsund. Representanter for de unge i Kvalsund var fraværende, de oppmøtte hadde en gjennomsnittsalder på godt og vel 50 år.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Samisk design i byer

  Loga dán sámegillii. Stadig flere samiske klesdesignere åpner butikker i byene. Leder for Samerådets kulturavdeling Christina Hætta sier det er viktig at folk får pynte seg med samisk design, for det styrker vår selvfølelse. Se hele videoen her.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Sámi designa gávpogiin

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea mávssolaš go olbmot besset čiŋadit sámi designain, go dat nanne min iešdovddu. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Stuorra erehusat dálkkis

  Skábmamánus leat leamaš stuorra erohusat dálkkis Norggas. Guovdageainnus ii leat 30 jahkái leamaš ná buolaš skábmamánus go skábmamánu 28. beaivve lei, dalle mihtiduvvui 36,7 gráda buolaš. Lea buollašeamos temperatuvrra mii lea mihtiduvvon Norggas skábmamanus 2002 rájes. Holmestrand Vestfold ja Telemarkkus lei fas Norgga lieggaseamos báiki skábmamánus, skábmamánu 19. beaivve mihtiduvvui doppe 16,8 gráda liekkas. Gaska-Norggas lea fas arván ja muohttán eanet go gossige ovdal, ja Østlánddas fas lei áibbas goikkis. Riikkadásis lea arván ja muohttán vihtta proseantta eambbo go dábálaččat.

  Kautokeino sentrum
  Foto: Liv Inger Somby