Bivdá ráđi čájehit vuostehágu

Sámediggi ferte čájehit vuostehágu Stuoradikki, ráđđehusa ja minerálafitnodagaid vuostá miessemánu 28. beaivvi, lohká NSR jođiheaddji.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Seamma beaivvi go Stuoradiggi gieđahallá minerálalága, de lea Sámediggi čoahkis.

Dan oktavuođas gáibida NSR jođiheaddji ja presideantaevttohas, Aili Keskitalo, ahte Sámediggi čájeha garra vuostehágu.

GULDAL: Sámediggi ferte čájehit vuostehágu