Bissojoga áŋgiris korpsačuojaheaddji

Birrasii 50 jagi lea bissojohkalaš Berit Marie Holm guoimmuhan olbmuid korpsamusihkain. Dát musihkka lea sutnje nu miellagiddevaš ahte son ain čuojaha Bissojoga musihkkakorpsas.

Berit Marie Holm

Berit Marie Holm klarineahtain

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Berit Marie Holm

Berit Marie Holm čuojaha saksofona

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Berit Marie Holm lea bajásšaddan Bissojogas Porsáŋggu vuona beavžža bealde muhto ássá dál Leavnnjas seamma gielddas.Musihkka lea álo geasuhan su ja ieš čuojaha klarineahta, njurggonasa ja saksofona juoga maid lea dahkan juo lagabui 50 jagi. Berit Marie lea dál 65 jagi boaris ja čuojaha ain Bissojoga musihkkakorpsas. Son leamašan maid čuojaheaddjin Leavnnja musihkkakorpsas.

Stuorát beroštupmi ovdal

60- ja 70-logus lei stuorra beroštupmi ja masá gilvu beassat mielde čuojahit korpsas lohká son. Dál lea ges nu ahte lea váttis oaččut nuoraid čuojahit korpsamusihka danin go nuorain dán áigge leat ollu eará beroštumit nugo spábbačiekčan gos vel doivot dinet ollu ruđaid jos besset proffaid searvái. Áibbas eará dilli lea korpsas go doppe fertejit eaktodáhtolaččat vel bargat ja nie veahkehit korpsa ruđalaččat.

Nohtat leat dehálačča

Noter

Nohtaid ferte máhttit go čuojaha korpsas

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Berit Marie Holm lohká ahte go čuojaha korpsas de lea maid bággu máhttit nohtaid mielde čuojahit vai musihkka šaddá justa nugo musihkkadahkki lea dahkan . Su favorihtta lea amerihkálaš John Philip Sousa. Berit Marie nubbi favorihtta lea norgalaš Johan Halvorsen.