NRK Meny
Normal

Ønsker å se flere unge i kirka

Etter bispevisitasen i Karasjok, foreslår biskop Olav Øygard at gudstjenestene blir satt opp litt annerledes, slik at de unge har mer glede av å gå i kirka.

Karasjok kirke

Karasjok er en av de kommunene i Norge, hvor det er flest kirkegjengere.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

I forrige uke besøkte biskop Olav Øygard, i Nord-Hålogaland bispedømme, Karasjok kommune.

Etter flere dagers deltakelser i gudstjeneser og menighetsmøter, og besøk i både skoler og barnehager, kunne han oppsummere uka slik:

– Jeg skulle gjerne ønske at de som også er noe yngre var flittigere og hadde mer glede av å gå i kirka. Og da tenker jeg at vi skulle ha gjort ting litt annerledes på sikt, forklarer Øygard.

Involvere barn og unge

Øygard forklarer at gudstjenestene skulle i større grad involvere barn og unge i gudstjenester, slik at de får en synlig plass i gudstjenester.

I mediene har det kommet fram at antallet kirkegjengere minker, og sist ble det kjent at færre norske døpes.

Likevel kunne biskopen glede folket med å fortelle at Karasjok er en av de kommunene i Norge som har flest kirkegjengere. Men likevel er det en høy gjennomsnittsalder blant disse.

– Det er en kjempe utfordring å engasjere flere unge. Vi skal jo ikke forandre på budskapet vårt, men vi skal gjerne være flittigere å formidle det flotte budskapet til mennesker, sier Øygard.

Olav Øygard

Biskop Olav Øygard vil gjerne at de unge skal få en naturlig plass i kirka.

Foto: Privat

Ønsker flere salmer

På bispevistasmøtet forrige søndag, kunne ungdommen kommer med sine egne forslag. Og det var klar blant dem.

– Jeg synes at gudstjenestene burde være litt kortere, og gjerne ha mer salmesang. Slik hadde det blitt morsommere å delta i gudstjenester, sier Liv Therese Boine.

William Andreas Eriksen er enig, og mener også at presten burde ta opp ting som angår ungdom.

Og biskopen mener at man burde være åpen for slike endringer.

– Vi burde fortsette sånn som vi gjør nå, men man må gjerne være åpen for nyere ting, både når det gjelder musikk og tekster. Og ikke minst, involvere flere i gudstjenesten, og gjerne de unge, avslutter Øygard.