Biskop om kirkevalg: – Kandidatene er altfor beskjedne

Biskopen i Nord-Hålogaland Olav Øygard skulle ønske at kandidatene til menighetsrådene og bispedømmerådene også drev mer synlig valgkamp.

Olav Øygard

Biskopen i Nord-Hålogaland lover at han selv kommer til å være aktiv i media for å synliggjøre at det også er kirkevalg i år.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Valglogo

– Vi har en merkelig, innøvd, kledelig beskjedenhet i kirkelig sammenheng som gjør at man ikke står så veldig på for å bli valgt, og dermed så blir ikke interessen om selve valget så stor, sier Øygard.

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 13. og 14. september er det også valg i Den norske kirke og alle medlemmer av statskirken kan delta i kirkevalget.

Ved kirkevalget i 2011 var det kun 1 av 10 stemmeberettigede som deltok i valget. Flere kirkeledere mener at dette er for dårlig.

– Moralsk ansvar

Det er vel 332 kandidater til landets 11 bispedømmeråd og det skal velges medlemmer til 1235 menighetsråd rundt om i landet.

Biskopen i Nord-Hålogaland tror at flere ville deltatt i kirkevalget dersom de visste mer om kandidatene og dersom kandidatene hadde vært mer synlige i ukene før valget.

– De har jo et ansvar, om ikke annet så har de et moralsk ansvar for å være med å promotere valget, og jeg skulle gjerne sett at de var mer i media og fremmet sitt kandidatur, sier Øygard.

Medlemmene i bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

– Bør engasjere meg mer

Ellen Ingvild og Markus Heiberg

Ellen Ingvild Heiberg er vokst opp i et kristent hjem og mener det er viktig å engasjere seg i kirkelig arbeid. På bildet ser vi også hennes mann, Markus Heiberg.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ellen Ingvild Heiberg (32) er førstekandidat til menighetsrådsvalget i Polmak sokn i Tana i Øst-Finnmark.

Hun har så langt ikke gjort så mye for å promotere sitt kandidatur.

– Noen har nok fått med seg at jeg har sagt ja til å stå som kandidat på menighetsrådslista, men jeg har ikke følt behov for å markedsføre dette, sier Heiberg.

Biskopen i Nord Hålogaland etterlyser mer engasjement hos kandidatene til kirkevalget, hva mener du må til for å få flere til å stemme ved kirkevalget?

– Vi som står som kandidater til menighetsrådene og bispedømmerådene bør utvilsomt bli flinkere til å markedsføre oss, slik at flere vil delta i dette valget, medgir Heiberg.