– Håper jeg har vært en nær biskop

Biskop Per Oskar Kjølaas har alltid hatt samisk kirkeliv og folket som sin hjertesak. Neste høst trer han av etter 12 som biskop i Nord-Hålogaland.

Biskop Per Oskar Kjølaas

Per Oskar Kjølaas har vært biskop i 12 år. Han har engasjert seg sterkt i samisk kirkeliv, og har blant annet lært seg samisk i sin periode som sokneprest og prost i både Kautokeino og Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Biskopen har sendt sin avskjedssøknad til Kirkedepartementet, der han ber om å tre av fra 1. september neste år i en alder av 66 år, skriver kirken i en pressemelding.

Per Oskar Kjølaas oppgir flere årsaker til at han ønsker å gå av.

– Å sitte med ansvaret som biskop i lang tid tynger. 12 års tjenestetid er lenge for en biskop, skriver Kjølaas i sin avskjedssøknad.

Overfor NRK Sápmi utdyper biskopen dette mer.

– En av de største utfordringene har vært å sørge for at man har nok prester i bispedømmet. En viktig og stor oppgave har vært å holde kontakten med de mange menighetene i hele bispedømmet, sier han.

Han understreker at biskopembetet ikke bare har vært tungt.

– Det har vært mange gleder. Jeg er svært stolt over at jeg har fått være biskop hjemme i mitt eget bispedømme. Jeg har reist mye, blitt kjent med mange mennesker og jeg har gode minner fra alle disse årene, sier han.

Vil ha en nær og åpen etterkommer

For Per Oskar Kjølaas har det vært viktig å møte folk med et åpent sinn og med godt humør. Han sier at han har sett på det som viktig å vise at kristendom ikke bare er alvor, men at det alltid er glede og håp.

– Mitt mål som biskop har alltid vært å være nær og tilgjengelig for folk i bispedømmet. Jeg håper at mitt arbeid har betydd noe for noen når jeg går av neste høst, sier Kjølaas til NRK Sápmi.

Biskopen ønsker ikke så si så mye om hans etterkommer, men han har noen ønsker for vedkommende som skal ta over biskoprollen.

– Jeg håper først og fremst at det er en person som elsker folk, det er etter min mening den viktigste kompetansen. Jeg ønsker en biskop som er nær folk, en som har tid og vilje til å møte folk med et åpent sinn.

Samisk kirkeliv nær hjertet

Per Oskar Kjølaas som opprinnelig er fra Sør-Varanger, har tidligere jobbet som prest i både Kautokeino og Karasjok. Han har engasjert seg sterkt i spørsmål som omhandler samisk kirkeliv, og har blant annet jobbet mye med å oversette bibelske tekster til nordsamisk. Han har også engasjert seg i urfolkssaker, og saker som angår barentsområdet.

Kjølaas har lært seg nordsamisk i voksen alder, og mang en preken har han holdt på samisk. Selv om det ikke er hans morsmål, foregår også intervjuet med NRK Sápmi på flytende nordsamisk.

– Samisk kirkeliv har alltid vært min hjertesak og jeg har forsøkt å styrke det i alle mine år som biskop. Jeg vet ikke om jeg har lyktes, men det har alltid betydd veldig mye for meg. Det samiske folket er viktig for meg og kontakten med samiske menigheter bærer jeg i hjertet, sier biskopen.

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nesseby kirke

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nesseby kirke i 2010.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

I sin avskjedssøknad skriver Kjølaas at flere biskoper i Norge nå nærmer seg pensjonsalder, og at bispeavskjedene ikke bør komme for tett.

Han peker på at ansettelsesprosessen for en ny biskop er tidkrevdende, og derfor er det viktig at den prosessen starter tidlig. Det er også årsaken til at han allerede nå varsler sin avgang.

– Men hva skal du gjøre neste høst da du går av?

– Jeg skal lese mye bøker, drive på med litt snekring og så blir det nok en preken i ny og ne. Men først og fremst skal jeg være et familiemedlem, det synes jeg er det aller viktigste, sier Per Oskar Kjølaas.

– Et privilegium å være biskop

Per Oskar Kjølaas skriver videre at i en krevende reformtid for den norske kirken, er det riktig at en ny biskop går inn i oppgavene med nye krefter og perspektiver. Han understreker at det har vært et privilegium å være biskop.

– Møtene med en enestående befolkning, samarbeidet med bispedømmerådet og et fint prostekollegium, et godt samarbeidsklima i bispekollegiet og det daglige fellesskapet med en dykltig og omsorgsfull stab kommer jeg til å savne.

– At det har vært et privilegium å være biskop i dette bispedømmet, skyldes ikke minst fellesskapet og arbeidet med de kirkelig ansatte og menighetsrådene, skriver biskop Per Oskar Kjølaas i sin avskjedssøknad.

Per Oskar Kjølaas ble utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland bispedømme høsten 2001, og ble vigslet våren året etter. Ved sin avgang neste høst vil han ha vært biskop i Nord-Hålogaland i over 12 år.

Pensjonsalderen for en biskop følger de samme regler som øvrige embetsmenn i staten, noe som betyr at Kjølaas kunne ha sittet lenger om han hadde ønsket.

Korte nyheter

 • Bieggafápmu Davvesiiddas

  Davvesiida ovdagotti eanetlohku háliida ahte gielddastivrra gieđahallá Davvi Vindkraftverk ohcama, go áigot hukset bieggajorripárkka gildii.

  Olggobeale fámut hástalit Davvesiidda gielda gieđahallat bieggajorripárkka huksema, ovdal go ráđđehus ja Stuorradiggi leat gieđahallan ođđa bieggafámohuksen njuolggadusaid, nu cealká Norgga Luonddugáhtten lihttu.

  Sii eai áiggo mearridit galgá go huksejuvvot vai ii, muhto baicca ahte galgá go Davvi Vindkraft ohcamuš gieđahallojuvvot, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Sigurd Kvammen Rafaelsen og fjellområdet der Davvi vindkraftverk er planlagt.
  Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRK / ARKIV
 • Eanandoarggástus Geaidnogáissás

  Olbmot dovde eanandoarggástusa viidát maid Ohcejoga gielddas ovdalaš guovtti lávvardat čuovganeapmái, nu čállá Yle Sápmi. Amas julla gullui ja lasaid skiliheapmi dihtui juoba gitta Gáregasnjárgga ja Njuorggáma guovllus ja muhtimat lohke gullan maid dego beaškkiheami. Helssega universiteahta seismologalaš lágádusa dieđuid mielde eana sparahii 2,6 magnituda fámuin Geaidnogáissás Norgga bealde. Guovllu olbmot leat govvidan jiena dego stuorra lástabiilla livčče vuodján ráhpaguora. Julla bisttii logemat sekundda.

  Geaidnogáisá
 • Gáibida ráđđehusa čuovvulit duomu

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka gáibida Norgga ráđđehusa jođánepmosit čuovvulit Alimusrievtti duomu Fovsen áššis. Lea jo gollan guhtta vahku go duopmu celkui, ii ge Sámediggi leat ožžon makkárge čilgehusaid maid departemeanta áigu bargat, čállá Muotka oljo- ja energiijaministarii. Duopmu mieđihii ahte Fovsen bieggafápmoguovlu Trøndelágas rihkku guovllu badjeolbmuid vuoigatvuođaid.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK