NRK Meny
Normal

– Jeg ser at setningen er uheldig

Forfatter Leif Ryvarden synes det er trist at setningen hans om sopp og samekultur har skapt så sterke reaksjoner.

Samekultur symbiose mellom alge og sopp

Både forfatter og forlag legger seg flat etter kritikken mot læreboka BI 2 hvor denne setningen har skapt reaksjoner.

Foto: Åsa Kumle / Privat

Leif Ryvarden

Forfatter Leif Ryvarden sier at hans intensjon var å vise en sammenheng mellom rein og lav.

Foto: Privat

– I ettertid ser jeg klart at setningen er litt uheldig formulert og jeg beklager selvfølgelig at det er blitt slik. Vi skal skrive om formuleringen til neste opplag, sier biolog Leif Ryvarden.

Han er forfatter av biologiboka BI 2, som er en lærebok som brukes på videregående skoler over hele landet. I et kapittel om generell biologi tar læreboka opp lav som et eksempel på symbiose mellom alge og sopp.

I konklusjonen skriver forfatteren at «hele samekulturen hviler på en symbiose mellom en alge og en sopp», noe som har skapt sterke reaksjoner. I sosiale medier som Facebook og Twitter har læreboka blitt gjenstand for diskusjon.

Viser sammenheng mellom rein og lav

Bilde av biologilærebok Bi 2

Denne biologi-boka har en formulering om samekultur som nå vil bli endret.

Foto: Åsa Kumle / Privat

– Intensjonen min var å vise hvordan økologien henger sammen med hele samesamfunnet i den forstand at hadde ikke lav eksistert, så hadde det heller ikke vært rein på den nordlige halvkule. Da hadde følgelig den opprinnelige samesivilisasjonen hatt store vanskeligheter med etablere seg for den var i tidligere tider 100 prosent avhengig av rein, sier forfatter Leif Ryvarden til NRK Sápmi.

Han er lei seg for at intensjonen hans har blitt misforstått, men sier at det er litt overraskende at ingen har reagert på det tidligere.

Læreboka utkom i 2008 og verken han eller forlaget har fått noen reaksjoner på det før.

– Beklager sterkt

Redaktør Ellen Semb i Gyldendal forlag

Redaktør Ellen Semb i Gyldendal forlag sier at de vil omskrive setningen som flere har reagert på.

Foto: Gyldendal forlag

Redaktør Ellen Semb i Gyldendal forlag beklaget tekstens formulering overfor NRK Sápmi allerede i går, men understreker nok en gang i dag at intensjonen ikke har vært å nedverdige den samiske kulturen.

– Når man ser teksten uthevet slik som det på bildet, så forstår vi at folk reagerer. Det beklager vi veldig sterkt. Det er ikke ment som en nedverdigelse av den samiske kulturen overhodet, men tatt ut av sin sammenheng kan setningen misforstås, sier hun.

Det er redaktør i realfag Ellen Semb som sammen med andre i forlaget Gyldendal som har kvalitetssikret boka før den ble utgitt. Ingen av dem reagerte da på formuleringen.

– Jeg ser at setningen kanskje er litt ironisk skrevet og det er litt farlig på trykk. Sånn sett burde vi nok ha fjernet setningen allerede da, det ser vi nå.

Gyldendal vil ta bort den aktuelle setningen i neste opptrykk av boka BI 2 som brukes i om lag halvparten av landets videregående skoler.