– Dette kan vi ikke fortsette med

– Reingjerder ødelegger miljøet. Dette kan vi ikke fortsette med, sa Hartvik Hansen fra Felleslista for Østre valgkrets på valgmøtet i Sirbmá i går.

VIDEO: Sperregjerder

Reingjerde på Ifjordfjellet
Foto: Hartvik Hansen

GULDAL: Hartvik Hansen, Trond Are Anti ja John Anders Anti

Han gikk kraftig imot planene om nytt reingjerde rett over vidda fra Levajok i Tana til RV 98 over Ifjordfjellet.

Dette er Hartvik Hansen

– Jeg frykter slike miljøskader som dette bildet viser, sa Hansen og viftet med bildet som han sjøl hadde tatt av eksisterende reingjerde på Ifjordfjellet fra Vestertana til Ifjord.

Bildet som han sendte videre til publikum i salen, viser tydelig at marka er sterkt nedtråkket av rein på den ene sida av sperregjerdet, mens det er grønt på den andre sida.

– Jeg tror ikke lokalbefolkningen i Tana er interessert i slike tilstander i vårt eget nærmiljø, med et 3-400 bredt nedtråkket belte som splitter vidda i to, sa Hansen.

Reineier John Anders Anti fra Sirbmá

– URIKTIG PÅSTAND – Hartvik Hansen! Du farer med uriktige påstander med dette bildet, sa en engasjert reineier, John Anders Anti.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Uriktig

Påstandene fra Felleslistas 1.sametingstingskandidat skapte sterke reaksjoner fra Trond Are Anti Norske Samers Riksforbunds 2. kandidat.

– Du unngår å fortelle sannheten, sa Anti med adresse til Hartvik Hansen.

Anti forsvarte planene om reingjerde, og hevdet at gjerdet ikke vil føre til samme konsekvenser som på Ifjordfjellet.

- Det nye gjerdet har som formål å lede reinen ved flytting, og er derfor ikke noe sperregjerde slik gjerdet på Ifjordfjellet er. Derfor vil ikke marka langs det nye gjerdet bli nedtråkket på samme måte som på Ifjordfjellet, forklarte Anti.

– Har fungert etter hensikten

Han fikk støtte fra sin far, reineier John Anders Anti. I et engasjert innlegg forklarte reineieren om de ulike funksjonene som de ulike gjerdene har. Jonn Anders har selv vært med å bygge gjerdet på Ifjordfjellet på 1960-tallet.

– Bildebeviset fra Hartvik viser slett ikke noen miljøkatastrofe, men heller at gjerdet har fungert etter hensikten. Vi har fått bedre kontroll over reinflokkene, sa Anti.

Han var glad for støtte fra NSR og flertallet i Tana kommunestyret for planene av det nye gjerdet fra Ifjordfjellet til Levajok.

– Viktig å lytte til næringa

Hartvik Hansen og Marianne Balto

Hartvik Hansen (Felleslista) og Marianne Balto (Ap)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingets visepresident Marianne Balto som er Arbeiderpartiets 1. kandidat i Østre valgkrets, sa at det er viktig at politikere lytter til hva reindrifta selv mener i denne saka.

– Det er de som vet best hva som er viktig for å utvikle næringa, mente Balto.

Men Hartvik Hansen sto på sitt, og lovte velgerne å gå imot gjerdeplanene i Sametinget dersom han blir valgt som representant.

Planene om ny gjerde har vært sendt ut på høring, og har fått støtte av flertallet i kommunestyret i Tana. Også her stemte Hartvik Hansen imot forslaget.

Valgmøte i Sirbmá

LISTEKANDIDATENE: Bare Fremskrittspartiet glimtet med sitt fravær

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Med unntak av Fremskrittspartiet, møtte alle andre partier og lister med sine listekandidater på valgmøtet i Sirbmá.

Publikum på valgmøte i Sirbmá

Publikum

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Traseen

Traseen følger den nye distriktsgrensen mellom distriktene ni og 13. Traseen starter i den lille bygda Levajok i Tanadalen, nærmere bestemt der Leavvajohka renner ut i Tanaelva. Gjerdet starter der E6 krysser Leavvajohka, cirka 100 menter før utløpet og går til Riksvei 98 i Lebesby kommune ved Stuorrajohka.

Det planlagte gjerdet er tenkt bygd som et trådgjerde med seks tråder med vanlige stolper av impregnert tre. Høyden vil være mellom 180 og 160 cm avhenging av terrenget, snøforhold og elgtrekk. I gjerdet skal det etableres åpninger for stier, kjørespor og scooterløyper.