NRK Meny

Biilalihkuhisvuohta Iinnásuolus


Guokte biilla beaškeheigga oktii Dielddanuoršalddi bokte, Iinnásuolu bealde, ievttá maŋŋágaskabeaivve. Guktot vuoddjit sáddejuvvuiga Davvi-Norgga Universitehtabuohccevissui. Nuppi biillas lei almmáiolmmoš čiežalot-jagiin, nuppi biillas ges almmáiolmmoš 50-jagiin. Ja ievtt-eahket dieđihedje buosseviesu bealis ahte eaba goabbáge roasmmohuvvan garrasit.