Biilalihkohisvuohta lahka Leavnnja

Eske beaivet ožžo Oarje-finnmárkku politiijat dieđu biilalihkohisvuođa birra lahka Leavnnja, Porsáŋggu gielddas. Okta olmmoš lea roasmmehuvvan lihkohisvuođas, muhto ii leat heagga várra, ja lea dál sáddejuvvon doaktáriid lusa Levdnjii. Politiijat eai vel dieđe siva lihkohisvuhtii, eai ge loga olbmo vuoddján juhkanvuođas. Politiijat muittuhit olbmuid vuoddjit várrogasat go vánddardit biillain, go ollu sajiin leat geainnut njalkas.