NRK Meny

Biilalihkohisvuohta

Eskke iđitbeaivve lei biilalihkohisvuohta E75a luottas, sullii 15 kilomehtera nuorttabealde Čáhcesullo.

Biila oktiibeaškkehii muohtahoiganbiillain luottas gos ii leat lohpi vuodjit badjel 80 kilomehtera diimmus.

Son gii vujii biillain ii beassan olggos biillas maŋŋel oktiibeaškeheami, muhto lea dál luvvejuvvon eret biillas ja sáddejuvvon ambulánssain buohccivissui.