NRK Meny

Biila lihkohisvuohta Porsanggus

Ikte sáddejuvvuiga guovttes buohccivissui biilalihkohisvuođa maŋŋá Poršanggus. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai E6-geaidnu alde láhka Billávuona ikte maŋŋá gaskkabeaivve. Guokte biilla ledje dán lihkohisvuođas. Dat guovttis geat dolvojuvvuiga Hammerfeastta buohccivissui, eaba lean garrasit roasmmohuvvan ja beasaiga vuolgit ruoktot. Politiiját eai dieđe siva lihkohisvuhtii.