NRK Meny
Normal

Gir penger til utredning av muligheten for samisk hus på Røros

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til Aajege - samisk språk og kompetansesenter, for å utrede muligheten for å etablere et samisk hus i Røros-regionen.

Røros

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til utredning av muligheten for å eetablere et samisk hus på Røros.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Røros er et viktig senter for den sørsamiske kulturen og befolkningen. Derfor er det viktig å synliggjøre og styrke det samiske språket og kulturen her, ifølge sametingsrådene Ann-Mari Thomassen og Thomas Åhren.

Ønsket er også en større mulighet for å arrangere aktiviteter og andre tiltak for den samiske befolkningen. Prosjektet skal vær et samarbeid mellom Røros kommune, Sør-Trøndelag og Hedmark Saemiej Saervie og Aajege.

Sametingsråder

Sametingsrådene Ann-Mari Thomassen og Thomas Åhren sier at samiske møteplasser er viktige for å styrke og synliggjøre samisk språk og kultur.

Foto: Privat / Sametinget

På begynnelsen av 70-tallet startet arbeidet med å etablere et samisk kultursenter på Røros. Da var meningen å etablere en arena for samene i området.

I 2002 ble den sørsamiske kulturfestivalen Raasten rastah etablert. Den har som hovedmål å skape en kulturell og sosial møteplass for samer på norsk og svensk side i den sørsamiske regionen.