Betalingsanmerkninger blant eldre

Betalingsanmerkninger blant eldre vokser raskere enn i befolkningen for øvrig. På to år er økningen på 13 prosent blant folk i pensjonsalder. Tallene kommer fra inkassoselskapet Lindorff. Blant dem mellom 71 og 80 år har økningen vært på 26 prosent de siste to årene, mens økningen for hele befolkningen sett under ett er 5,8 prosent