Berømmer familie som vant fram i mobbesak i Sør-Varanger

– Det betyr veldig mye, ikke bare for familien, men også for mobbesaken at familier vinner fram i disse sakene, sier styremedlem i OdinStiftelsen Ann-Kristin Liland.

Ann Kristin Liland

Styremedlem i OdinStiftelsen Ann-Kristin Liland har bistått familien i Sør-Varanger i mobbesaken

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sør-Varanger kommune gjorde lite eller ingenting for å stoppe systematisk mobbing av en elev som gikk på grunnskolen. Nå får kommunen 50.000 kroner i bot for brudd på opplæringsloven.

– Viktig at familier blir hørt

Styremedlem i OdinStiftelsen Ann-Kristin Liland har bistått familien i Sør-Varanger i mobbesaken, og har fulgt saken siden september. OdinStiftelsen skal hjelpe og bistå foreldre og barn som opplever mobbing i skolen, og stiftelsen ble etablert høsten 2014, til minne om Odin (13), som tok sitt liv etter mange års kamp mot mobbing.

– Jeg synes det er viktig at familier blir hørt og tatt på alvor i mobbesaker. Det blir de så altfor sjeldent.

Liland sier at det å bli mobbet og utestengt så lenge er utrolig skadelig for den som rammes, men også for familien.

– Det kan forårsake store seinskader, som kan ødelegge personens liv. Derfor er det viktig at vi tar dette på dypeste alvor.

Skrev bok om mobbing

"Alle mot én"

«ALLE MOT ÉN, en historie om mobbing, mot og styrke» heter boka Ann Kristin Liland har skrevet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Liland har selv vært i samme situasjon som familien i Sør-Varanger. Sønnen ble mobbet i tenårene, og Liland skrev bok om mobbingen . Denne boka har vært til stor hjelp for familien i Sør-Varanger.

– Mora i familien har lest boka og stilt spørsmål etterhvert som saken har utviklet seg i forhold til hva hun skal gjøre. Jeg har heiet veldig på dem, forteller Liland.

Hun berømmer familien for å ha gjort en strålende jobb i saken.

– Det betyr veldig mye, ikke bare for familien, men også for mobbesaken at familier vinner fram i disse sakene.

– Må skaffe seg mobbekompetanse

Det er fjerde gang en norsk kommune får en slik bot. Tidligere er Høyanger ilagt foretaksstraff på 100.000 kroner , Narvik 40.000 kroner og Andøy 25.000 kroner for brudd på opplæringsloven.

– Hva slags konsekvenser får slike bøter?

– Jeg tror det vil gjøre at kommunene må tenke seg om og skaffe seg mobbekompetansen de kan, sånn at de handler riktig i disse sakene. Jeg tror at det vil komme flere og flere bøter som gjør at de blir tvunget til å ta inn over seg at loven gjelder i den norske skolen også, sier Liland.

– Har fortsatt en lang vei å gå

Liland tenker at jo flere forelegg kommunene får, jo bedre rettssikkerhet og arbeidsmiljø har barn på skolen.

– I det vanlige arbeidslivet ville sånt blitt anmeldt, men det gjør det ikke på skolen. Dette er en viktig begynnelse, men det er en lang vei å gå for å få ned mobbetallene vi sliter med i Norge.

Hun synes det er veldig viktig for folk som har slike saker, og som er godt dokumenterte, å anmelde. Både for sin egen del og for mobbesaken.

– Jeg tenker også at det er veldig godt å få den oppreisningen og endelig bli trodd, sier Liland.