Ber urfolk om klimahjelp

I Colombia har forskere bedt urfolk om hjelp til å finne løsninger på hvordan landbruket kan tilpasses klimaendringer.

Lewis Gordon Pugh

Klimaendringer kan gi utfordringer verden rundt. Nå ber forskere urfolk om hjelp (illustrasjonsbilde).

Foto: Jason Roberts / AP

– Klimaendringer har også forekommet tidligere og urfolk har vært flinke til å tilpasse seg sitt levebrød til de utfordringene som har oppstått som følge av væromslaget, sier klimaforsker Andres Gonzales til nyhetsbyrået IPS.

Tusen familier

Omtrent tusen urfolksfamilier er med på forskningsprosjektet i Valle Del Cauca i Colombia. Prosjektet har pågått i rundt tre år og finansieres av blant annet FN.

Slik som mange andre urfolk i verden har Colombias indianere gjennom tidene lært å klare seg i verden og blitt vant til omskiftende værforhold. Deres erfaring og kunnskap er viktig nå nå som hele verden står ovenfor klimaendringer, mener Gonzales, som leder prosjektet.

Hardt vær

Seks lokale landsbruksskoler deltar i samarbeidet.

Familiene overfører kunnskap i forhold til å takle blant annet flom, tørke, harde vinder og kraftig regn.