Ber Statskog avstå fra rettssaker

Fylkesrådet i Troms ber landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om å gi Statskog ordre om å avstå rettslige skritt mot folk som har festekontrakter eller bruker utmarken. Bakgrunnen er spørsmålene om fjellov og lokal rett til land og vann. Det er flertall på Stortinget for å utrede fjelloven for Nordland og Troms, og fylkesråd Willy Ørnebakk (Ap) ser et mulighetsvindu for å stoppe Statskogs prosesser.