Ber Sandberg stanse omstridt handel

Stortinget gir fiskeriminister Per Sandberg beskjed om å stoppe dagens handel med fiskekvoter fra små til store båter, og innføre ei ny ordning. – Dette vil hindre at kvoter fra små båter går til havfiskeflåten, sier leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen. Han mener det er nettopp småbåter Finnmark trenger, da de leverer fersk fisk til lokale mottak, og ikke slik som de større båtene som frakter fisken bort til ett større mottak som ikke gir ringvirkninger i Finnmark.