Hopp til innhold

Ber samer stoppe Statoil i Alaska

Inuitt-leder håper Sametinget kan påvirke slik at StatoilHydro skrinlegger planlagt oljeutvinning i islagte områder i Nord-Alaska.

George Edwardson, President Inupiat Community of the Arctic slope, Alaska.
Foto: Mette Ballovara / NRK

Omlag 10 000 inuitter bor i det området nord i Alaska der det norske selskapet planlegger sine aktiviteter.

- Oljeutvinning i den arktiske isen truer inuitters ekstistens, sier inuittenes talsmann George Edwards.

Han er oljegeolog og er også president i det valgte inuitt-tinget i Nord-Alaska.

GULDAL: Inuihtat Alaskas bivdet sámiin veahki

Frykter oljesøl i isen

Oljeselskapet StatoilHydro, som den norske staten har aksjemajoriteten i, har kjøpt 14 blokker i det islagt området i Tsjuktjerhavet Nord-Alaska. Inuittene lengst nord i Alaska vil ikke ha den type aktivitet i matfatet sitt:

Et eventuelt oljesøl i den arktiske isen kan ikke rengjøres og det ville blitt en katastrofe for oss som lever av fiske og fangst av sjøpattedyr, sier Edwardson.

Klimaet på vestkysten av Alaska er ekstremt kaldt. Det gjør at oljeutslipp ikke fordamper og vil brytes langsomt ned. Området er isdekket store deler av året og er ellers fylt av drivis. Dette betyr at ved eventuelle oljesøl vil oljen bli innkapslet i isen, og drive rundt i polområdet der den etterhvert løses opp og går inn i næringskjeden.

Arktis
Foto: Picasa 2.0 / NRK

Vil ha samenes støtte

En rekke urfolksgrupper og miljøvernorgfanisasjoner har saksøkt USAs federale mineralforvaltning, for å få omgjort vedtaket om å åpne Tjsuktsjerhavet for oljeindustrien.

Samtidig forsøker Edwardson, som nylig har vært i Norge, å stoppe planene til StatoilHydro. Han har også hatt kontakt med representanter for Sametinget om denne saken.

– Jeg håper at samiske politikere kan bidra til å legge press på norske myndigheter og oljeselskapet, slik at de skrinlegger planene sine om oljeboring i vårt område i Alaska, sier Edwardson.

StatoilHydro
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Må se mot nord

StatoilHydro mener at de ikke har noe valg i forhold til sin planlagte virksomhet i Alaska. For å holde tritt med konkurransen, er selskapet nødt til å bevege seg mot nord:

– Hvis vi skal sikre verden energi, så må industrien bevege seg både lengre nordover og på større vanndyp, sier Informasjonssjef i StatoilHydro, Kjersti Tvedt Morstøl.

Hun legger til at selskapet jo selvsagt også tar med seg den erfaringen de har med å operere i krevende områder.

Den norske regjeringen jobber nå med en stortingsmelding om hva slags samfunnsansvar norske selskaper har i forbindelse med aktiviteter i utlandet.

Dobbeltmoral

I Norge får ikke oljeselskaper lov til å bore langs iskanten. Senest under en konferanse i Tromsø i januar, ble det fra regjeringen presisert at et av de viktigste budene for norsk oljevirksomhet er at man ikke skal bore etter olje i is. Edwardson undrer på om ikke de samme reglene bør gjelde når et norskt selskap vil bore i arktis:

Er det slik at så lenge denne aktiviteten skal foregå langt vekk fra Norge, så er det greit for selskapet å ignorere reglene som gjelder for oljeboring i sitt eget land, spør Edwarson.

Han synes at dette minner om en tankegang som går på "ute av øyet, ute av sinn".

Selskapet er tydeligvis av den formening at når ens egne folk her hjemme ikke ser at de driver med oljeleting i isen, så er det greit, sier Edwardson.

Korte nyheter

 • Snøskred i Nordreisa

  Det har gått et snøskred på Vardfjellet ved Bakkeby. Det var observert skikjørere i området.

  Det melder politiet i Troms.

  Redningshelikopter, politihelikopter og luftambulanse har i tillegg til frivillige og politi vært utkalt. Det er nå bekreftet at skikjørere har utløst skredet, men ingen skal ha blitt tatt.

 • Juohke beaivvi ožžot guhtta olbmo Norggas eamidielkoborasdávdda

  Beassášbeaivvážis lea bahá buollit beaivvážis.

  Kreftregisteret seniordutki Trude Eid Robsam jáhkká olbmot háliidit návddašit beaivváža guhkes sevdnjesáiggi maŋŋel, ja dalle vajálduhttit suddjet iežaset várálaš UV- suonjardeami vuostá.

  Norga lea bajimusas statistihkas galle olbmot ožžot liikeborasdávdda ja galle olbmot jápmet das.

  Dánmárku ja Australia leat Norgga bajábealde statistihkas man gallisat ožžot borasdávdda.

  Dušše Austrálias jápmet eambbo olbmot dákkár borasdávddas go Norggas.

  Jagis 2022:s ožžo 3097 olbmo liikeborasdávdda Norggas, čájehit kreftregisteret logut.