Ber regjeringa ta avstand fra brutal krigføring

Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringa tar avstand fra Tyrkias brutale krigføring mot kurderne i Tyrkia, Irak og Syria. Det er resolusjonsforslag som blir fremmet på landsmøtet i MDG i Oslo kommende helg av Hanne Lisa Matt fra Buskerud MDG.

Hanne Lisa Matt fra Miljøpartiet De Grønne

Hanne Lisa Matt fra Miljøpartiet De Grønne i Buskerud, ber Ber regjeringa ta avstand fra Tyrkias brutale krigføring mot kurderne.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Dette er et forslag til landsmøteuttalelse som Miljøpartiet De Grønne skal ta stilling til på sitt landsmøte i Oslo, som startet i dag. Hanne Lisa Matt skriver i sin begrunnelse at Norge må poengtere at Natotraktatens paragraf 5 er tenkt som støtte til et land som blir angrepet og ikke som støtte til et land som kommer i konflikt på grunn av egen aggresjon.

Matt sier at Norge som Natomedlem dermed er alliert med Tyrkia, og at Norge kan bli trukket inn i en konflikt der Tyrkia gjennom sin hensynsløse kamp mot kurderne også balanserer på knivseggen i forhold til Russland.

Fare for storkrig

–Ikke siden den kaldeste perioden av den kalde krigen har faren for en storkrig vært større. Det er derfor ikke tilfeldig at «dommedagsklokka» står med viserne 3 minutter på 12, hevder Hanne Lisa Matt.

Hun skriver at Tyrkia gjennom sine regionale stormaktsambisjoner truer med å tenne langt større branner.

Svekker kampen mot IS

Hanne Lisa Matt viser til at Tyrkia på flere måter blitt trukket inn. Dette har også den tyrkiske regjering utnytta til egne politiske formål. Under dekke av å støtte opposisjonen mot ISIS har landet gjennomført angrep mot sin egen kurdiske befolkning og mot kurdiske grupper i Irak og Syria. Det paradoksale er at mange av disse gruppene er blant de som mest effektivt har bekjempa ISIS. Derfor bidrar Tyrkia faktisk til å svekke kampen mot ISIS.

I denne situasjonen er det foruroligende at ikke Norge sier fra til sin allierte at vi ikke kan gi dem støtte i en konflikt som de framprovoserer. Natos paragraf 5 er beregna på et medlemsland som blir angrepet, mens et land som sjøl opptrer aggressivt, ikke skal kunne forvente den samme støtten. Det er på tide at regjeringa bryter tausheten og forteller vår allierte at de har gått for langt i krigen mot kurderne både i Tyrkia og i Syria. Vår troverdighet som fredsnasjon krever at vi reagerer!