Ber ordførerne ringe mobilselskapene

Departementet kan ikke pålegge selskapene til å bygge ut mobilnettet slik at alle i Norge får dekning.

Frank Martin Ingilæ

Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ har på vegne av Øst-Finnmark regionråd tatt opp mobiltelefondekningen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dersom dere ikke allerede har gjort det, anbefaler vi dere å kontakte mobiltilbyderne om de utfordringer dere opplever med mobildekningen i Øst-Finnmark, skriver avdelingsdirektør Jørn Ringlund i Samferdselsdepartementet.

Dette er svaret til Øst-Finnmark regionråd som tidligere i sommer tok opp situasjonen i østfylket.

– Mange «hull» i dekningen

– Vi har mange værharde fjelloverganger uten mobildekning og områder med svært dårlig dekning. I tillegg finnes det mange «hull» i dekningen langs våre fylkesveier og stamveinettet, sa rådet i en uttalelse.

4G mobilmast Åmli

Politikerne i Øst-Finnmark krever flere mobilmaster som dette i din del av fylket.

Foto: Leif Dalen / NRK

Regionrådet viste også til at dekningen til sjøs har store mangler. Det hemmer fiskernes trygghet og mulighet for bruk av moderne teknologi i utøvelsen av sitt yrke, mener rådet.

Departementet har forståelse for at dårlig mobildekning kan medføre utfordringer for lokalbefolkning og næringsliv, samt tilreisende.

Kan ikke pålegge

– Samtidig vil vi understeke at vi per i dag ikke har virkemidler i form av regelverk eller annet, som gir mulighet til å pålegge tilbydere av mobilkommunikasjonstjenester å bygge dekning utover eventuelle krav som følger av frekvenstillatelsene, svarer departementet.

I dag dekker mobilnettene nær alle husstander i Norge og i overkant av 80% av landarealet.

Øst-Finnmark regionråd mener det også er viktig å få raskere dataforbindelse over mobilnettet i hele området (3G og 4G):

– Dette er helt nødvendig samfunnsinfrastruktur på lik linje med vann, avløp, strøm og veinett for at folk skal kunne bo og for at bedrifter skal kunne fungere også utenom kommunesentrene.