NRK Meny
Normal

Vil ha Sivilombudsmannen på banen

En reinsame ber via sin advokat Sivilombudmannen om å se på reintallreduksjonsprosessen som reindriftforvaltningen har igangsatt.

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Haugen skriver i et brev til Sivilombudsmannen at reindriftsforvaltningen er i ferd med å bryte folkeretten.

Foto: NRK/Brennpunkt

– Vi mener at reintallreduksjonen, slik den nå gjennomføres, kan være i ferd med å bryte folkeretten, sier advokat Geir Haugen.

Han har derfor sammen med reinsamen som han representerer sendt et brev til Sivilombudsmannen. Der ber de ombudsmannen om å se på måten reindriftsforvaltningen vil redusere reintallet på.

Mangler legitimitet

Tidligere har leder av utvalget som utarbeidet den nye reindriftsloven fra 2007, Kirsti Strøm Bull, påpekt at Landbruks- og matdepartementet bryter reindriftsloven.
– Man kan ikke få gjennomført dette uten at det har legitimitet. Og jeg mener at den måten man nå går frem på, har ikke forankring i loven, sa Strøm Bull til NRK.

I brevet til ombudsmannen påpeker advokaten også, som Strøm Bull, at forholdsmessig reduksjon av reintallet er urettferdig. Der de som har fulgt reindriftsforvaltningens bestemmelser straffes, mens de som ikke har gjort det premieres.

– Det innebærer at de som har posisjonert seg ved å ha mange rein vil sitte igjen med en bærekraftig reindrift, mens en betydelig del av de som har vært «lojale» mot Landbruks- og matdepartementets vedtak vil ha for få rein til å fortsette i næringen, skriver Haugen i brevet.

– Pliktig til å utrede

Han mener at reindriftsforvaltningen er pliktig til å utrede om det vil være i strid med folkeretten å foreta en reintallreduksjon.

– Hvis det ikke gjøres vil det etter vår mening være en sakbehandlingsfeil, skriver Haugen til Sivilombudsmannen.

Han forsikrer at det ikke er noen uthalingsprosess de prøver på.

– Nei vi vil ha en uttalelse så raskt som mulig. Vi vil ikke være tjent med at dette trekker ut, sier Haugen til NRK.

NRK ba om å få kommentar fra reindriftsforvaltningen, de har foreløpig ikke svart på henvendelsen.