NRK Meny
Normal

Ber om samisk tolketjeneste på sykehus

– Det bør etableres en egen offentlig samisk tolketjeneste på sykehus og helseinstitusjoner, mener lederen av Norsk tolkeforening.

Tospråklighet kan hindre språkdød

Mange eldre samer har problemer med å forstå en norsktalende lege og har behov for en samisk tolk. Men det er det ikke alltid lett å få tak i ved sykehusene.

Foto: Piera Balto / NRK

Lederen i Norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciaba, mener at dagens samiske tolketjeneste på sykehus og helseinstitusjoner ikke er god nok, og at det bør etableres en egen tolketjeneste.

– Det er flere måter å gjøre det på. Det ene er at man ansetter tolker som står tilgjengelig både i og utenfor vanlig arbeidstid i en slags turnusordning, sier Sciaba.

Fjerntolking

– Det kan være personer som har fast lønn og som enten reiser rundt der det behøves tolking, eller for eksempel via det samme utstyret som man bruker til telemedisin, fjerntolker.

– Det siste er kanskje det mest praktiske, sier lederen i Norsk tolkeforening.

Pålegg

Han mener det er helt klart at systemet i dag ikke fungerer.

– Man har ikke tilgang til samiske tolker når det behøves, og de som brukes som tolk er ofte ikke profesjonelle tolker, sier Sciaba.

Lederen i Norsk tolkeforening kaller det en systemsvikt og tragisk at en tolketjeneste fremdeles ikke er på plass.

Kartlegging

Sametinget og Helse Finnmark fikk for to år siden ansvar av departementet om å gjennomføre et tolkeprosjekt med mål å forbedre den samiske tolketjenesten.

Departementet pålegger Helse Finnmark å etablere en tolketjeneste for den samiske befolkningen, og en kartlegging er igang.

Statens Helsetilsyn utreder også nå i hvilken grad samisktalende pasienter får bruke sitt morsmål i møte med helsetjenester og sykehus.

Nytt forslag

Raimo Valle, statssekretær for samiske saker ved Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet, er enig i at dagens samiske tolketjeneste på sykehus og helseinstitusjoner ikke er tilfredsstillende.

Men han ønsker ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til om en egen offentlig samisk tolketjeneste er løsningen.

– Nå er det forslaget nytt for meg. Jeg skal ikke avvise det. Det er noe vi vil kunne vurdere i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsplanen for samisk språk, sier statssekretær Raimo Valle.