Ber om samisk tolketjeneste på sykehus

– Det bør etableres en egen offentlig samisk tolketjeneste på sykehus og helseinstitusjoner, mener lederen av Norsk tolkeforening.

Tospråklighet kan hindre språkdød

Mange eldre samer har problemer med å forstå en norsktalende lege og har behov for en samisk tolk. Men det er det ikke alltid lett å få tak i ved sykehusene.

Foto: Piera Balto / NRK

Lederen i Norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciaba, mener at dagens samiske tolketjeneste på sykehus og helseinstitusjoner ikke er god nok, og at det bør etableres en egen tolketjeneste.

– Det er flere måter å gjøre det på. Det ene er at man ansetter tolker som står tilgjengelig både i og utenfor vanlig arbeidstid i en slags turnusordning, sier Sciaba.

Fjerntolking

– Det kan være personer som har fast lønn og som enten reiser rundt der det behøves tolking, eller for eksempel via det samme utstyret som man bruker til telemedisin, fjerntolker.

– Det siste er kanskje det mest praktiske, sier lederen i Norsk tolkeforening.

Pålegg

Han mener det er helt klart at systemet i dag ikke fungerer.

– Man har ikke tilgang til samiske tolker når det behøves, og de som brukes som tolk er ofte ikke profesjonelle tolker, sier Sciaba.

Lederen i Norsk tolkeforening kaller det en systemsvikt og tragisk at en tolketjeneste fremdeles ikke er på plass.

Kartlegging

Sametinget og Helse Finnmark fikk for to år siden ansvar av departementet om å gjennomføre et tolkeprosjekt med mål å forbedre den samiske tolketjenesten.

Departementet pålegger Helse Finnmark å etablere en tolketjeneste for den samiske befolkningen, og en kartlegging er igang.

Statens Helsetilsyn utreder også nå i hvilken grad samisktalende pasienter får bruke sitt morsmål i møte med helsetjenester og sykehus.

Nytt forslag

Raimo Valle, statssekretær for samiske saker ved Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet, er enig i at dagens samiske tolketjeneste på sykehus og helseinstitusjoner ikke er tilfredsstillende.

Men han ønsker ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til om en egen offentlig samisk tolketjeneste er løsningen.

– Nå er det forslaget nytt for meg. Jeg skal ikke avvise det. Det er noe vi vil kunne vurdere i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsplanen for samisk språk, sier statssekretær Raimo Valle.

Korte nyheter

 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.
 • Inflensavaksijnav buorren gávnni

  Suohkana dal vaksijnav ieme influensa vuosstáj fálli. Nav aj Hábmera suohkanin ma li tsirgunijn jådon duorastagá rájes. Dasi ij la dárbbo tijmav diŋŋgut. Álmmukvarresvuodainstituhtta aj buorren gávnná vaksijnav giehpesvuolssjema vuosstáj divnajda gudi lij vuorrasabbo gå 65 jage, ja Hábmerin de máhtá dakkár vaksijnav oadtjot sæmmi bále. Suohkana næhttabielen gávna aj gudi bierriji vaksineriduvvat duodden varresvuodabarggijda, ja sij gudi årru sijá siegen gænna lij gænodis dávddasuodje.

  BioNTech-Pfizer vaksine
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK