NRK Meny
Normal

– Virkninger for villaksen må vurderes

Klima- og miljødepartementet ber Finland om mer informasjon i forbindelse med diamantleting ved Tanaelva.

Tanalaks

Klima og miljødepartementet vil forvisse seg om at finske myndigheter ser til at virkningene for villaksen vurderes nøye før det blir satt i gang leting av diamanter og eventuell annen mineralvirksomhet ved Tanaelva.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er viktig at virkningene for villaksen vurderes nøye før prosjektet igangsettes, og at informasjonen deles med norske miljømyndigheter, sier politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte.

Det irske selskapet Karelian Diamond Resources har fått tillatelse til å lete etter diamanter i et område ved Utsjoki, som er sideelv til Tanaelva i Indre-Finnmark.

Tidligere denne uken har allerede Nærings- og fiskeridepartementet kontaktet finske myndigheter for å få informasjon om hva disse planene innebærer.

Viktig laksevassdrag

Jens Frølich Holte i Miljøverndepartementet

Politisk sekretær i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte.

Foto: BJORN H. STUEDAL/regjeringen.no

Nå vil også Klima- og miljødepartementet kontakte finske myndigheter for å få flere opplysninger om prosjektet, og om mulige virkninger på villaksen.

– Tanavassdraget er et av verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks, både med hensyn til produksjon og fordi vassdraget har rundt 30 genetisk forskjellige bestander av laks, påpeker Frølich Holte.

Han viser også til at Tanavassdraget i tillegg er et grensevassdrag hvor de viktigste rammene for forvaltningen av vassdraget fastsettes av Finland og Norge i fellesskap gjennom en egen avtale.