Normal

– Hjelpeapparatet når ikke samiske brukere

Norske Samers Riksforbund ber om likeverdig hjelpeapparat for samer som opplever overgrep.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- De store utfordringene med overgrep som har fremkommet i media, er meget alvorlige, sier NSR-leder Silje Muotka.

Hun minner om at det ikke er lenge siden to samiske kommuner ba regjeringen om hjelp til å takle lignende utfordringer.

GULDAL:NSR dáhttu buoret bálvalusa

Mangler tillit

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at overgrepssakene fra Tysfjord viser tydelig at dagens hjelpeapparat er laget på en slik måte at de ikke når samiske brukere. Mange samer har da heller ikke så stor tillit til hjelpeapparatet i slike saker, mener NSR-leder Silje Muotka: 

– Hjelpeapparatet må ha kompetanse i samisk språk og kultur i slike vanskelige overgrepssaker, sier Muotka. – Samer har rett til å få et likeverdig helsetilbud og da må hjelpeapparatet også være tilpasset samiske brukere, sier hun.

Fikk ikke hjelp

Denne gangen er det Tysfjord i Nordland som står overfor en stor utfordring med å løse problemene etter at barn og unge er utsatt  for overgrep. Men det er ikke lenge siden to samiske kommuner ba om hjelp til å løse lignende problemer, påpeker Muotka:

– Da ordførerne i Porsanger og Kautokeino i fjor ba tre departementer om faglig bistand, ble dette avvist av blant annet justisminister Knut Storberget, sier Muotka. - Dette er svært beklagelig, fordi denne hjelpen behøver kommuner i møte med ofre, pårørende og andre i lokalsamfunnet i kjølvannet av omfattende ovregrepssaker, sier hun.

Ikke bare Tysfjord-problem

NSR-lederen er heller ikke imponert over kommentarene fra regjeringen så langt i forbindelse med overgrepssakene i Tysfjord. Selv om hun er enig i at lokalsamfunnet og kommunen har et ansvar for å løse problemene, bør myndighetene også se på årsakene disse overgrepene, mener Muotka:

– Vi er alle nødt til å spørre oss hvordan det er mulig at vi i Norge får slike alvorlige overgrepssaker i flere samiske områder, sier Muotka. – Vi er også nødt til å se på hva som er forsøkt gjort i disse sakene og hva hva som må forbedres, sier hun.