NRK Meny
Normal

Ber om halv million ekstra til barneteateret

– Arbeidspresset blir for stort med bare én ansatt. Derfor håper jeg inderlig at Sametinget innvilger søknaden om ekstrabevilgning, sier Ebba Joks, eneste ansatt på det samiske barneteateret i Tana.

Tana kulturskolens ungdomsgruppe spiller Heksene.

Kulturskolen i Tana har til fulle vist at den har mange gode unge talenter, og har nå en visjon om å utvikle et samisk barneteater som et ressurssenter for alle barn og unge i Sápmi.

Foto: Tonje Kristine Halvari

Ebba Joks

Ebba Joks har fått mye skryt for sitt arbeid i Sámi mánáidteáhter.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ebba Joks er regissør, kostymeansvarlig, rekvissitør, kulisseansvarlig, sminkeansvarlig, markedsføringsansvarlig og lærer.

:

Hun er glad for at arbeidsgiver, Tana kommune, nå har innsett at dette er en uholdbar situasjon i lengda.

– Jeg har ingen som kan steppe inn dersom jeg blir syk. For å få nødvendig kontinuitet i arbeidet, må vi minst være to personer. Flere ansatte vil også føre til bedre fagkompetanse, forklarer Joks.

HØR:

Det samiske barneteateret, Sámi mánáidteáhter, er lokalisert i Tana bru. Nå har Tana kommune sendt en søknad til Sametinget om ekstrabevilgning.

– Vi ser et klart behov for å ansette en person i Sámi mánáidteáhter for å sikre kontiunitet og stabilitet i teateret. Personen vil være med på å ivareta rekruttering og være en viktig ressurs i alle våre teaterproduksjoner, skriver utviklingssjef Svein Ottar Helander i søknaden til Sametinget.

Sámi mánáidteáhter er prosjekt for samiskspråklige barn i Sápmi på både norsk og finsk side av grensa. Sametinget bevilget 300.000 kr til barneteateret som holder til i Tana under budsjettbehandlingen for 2014. Nå mener kommunen det er behov for ytterligere bevilgninger.

– Sårbart med en person

Svein Ottar Helander

Det er utviklingssjef Svein Ottar Helander som på vegne av kommune har underskrevet søknaden til Sametinget om ekstramidler

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Prosjektet er imidlertid sårbart da det i stor grad er avhengig av en persons arbeidsinnsats, Ebba Joks. Hun fyller i dag alle funksjoner i et profesjonellt teater. Ebba Joks sin lønn er hoveddelen av Tana kommunes egenandel i Sámi mánáidteáhter, heter det i brevet fra Tana kommune.

Sámi Mánáidteahter har tre teatergrupper. De to eldste gruppene produserer samiskspråklige forestillinger, og en rekruttgruppe.

– En økning av sametingets årlige bevilling til Sámi mánáidteáhter på kr 500 000 vil sikre at dette viktige språk- og kulturprosjektet vil være levedyktig i årene som kommer, skriver utviklingssjefen.