Ber om FeFo-utredning

– Fylkespolitikerne bør utrede hvordan Finnmarkseiendommen skal fungere ved en sammenslåing av Troms og Finnmark. Dette bør skje i nært samarbeid med Sametinget, sier professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Øyvind Ravna. Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), er enig, men sier at saken foreløpig ikke er satt på dagsorden.