NRK Meny
Normal

Ber om at også samer representeres i medieutvalg

Kulturministeren har satt ned et utvalg som skal se på utformingen av medieframtiden i Norge, men utvalget mangler samisk representasjon. – Det er viktig at det utvalget har kompetanse og medvirkning fra det samiske samfunnet når man skal utforme det framtidige mediebildet i Norge, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen

Foto: Harrieth Aira

Regjeringen oppnevnte 18. september Mediemangfoldsutvalget som skal utrede hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringskastingsavgiften og produksjonstilskuddet best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet innen 1. mars 2017.

– Uakseptabelt

– Sametinget registrerer at utvalget mangler samisk representasjon ved at ingen av medlemmene i utvalget representerer samiske medier eller kan sies å ha inngående kjennskap til det samiske samfunns situasjon og behov på mediefeltet, sier sametingsråd Henrik Olsen til NRK Sápmi. Han synes at dette er uakseptabelt og har skrevet brev om dette til kulturminister Thorhild Widvey.

Olsen sier utvalgets arbeid vil bidra med vurderinger og anbefalinger viktige for den fremtidige mediepolitikken, og at dette også vil berøre det samiske medietilbudet og -mediemangfoldet i fremtiden.

I følge mandatet skal utvalget vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur.

– NRKs ansvar og betydning iforhold til samiske språk, kultur og samfunnsliv vil i den sammenheng være særlig viktig for det samiske samfunn. Men også kommersielle allmennkringkasteres ansvar for et samisk programinnhold, og bidrag til et visst samisk mediemangfold, er relevant, mener Olsen.

Vil at utvalget utvides

Sametinget har overfor Kulturdepartementet under konsultasjon i juni påpekt at et slik utvalg må ha samisk representasjon for å ivareta samiske perspektiv, og nettopp for å bidra til å sikre mediemangfoldet i Norge.

– Vi fremmet et krav om at det også må inneholde samisk representasjon. Det er meget beklagelig at dette ikke er tatt til følge. Vi tenker at hvordan skal man fange opp innspill og synspunkter fra det samiske samfunnet når man i det bredt sammensatte utvalget ikke har med samiske personer eller kompetanse.

Olsen spør derfor kulturministeren om en orientering om hvilke vurderinger som ligger til grunn for Kulturdepartementets oppnevning av medlemmer til utvalget, og ikke minst i hvilken grad det å sikre samisk representasjon i utvalget har vært vurdert. Olsen har sendt kopi av brevet de har skrevet til kulturministeren til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Sametingsrådet ber nå om at utvalget utvides.

– Vi ber om at kulturministeren rett og slett utvider utvalget til også å gjelde samisk representasjon, sier Olsen.

«Blendahvitt utvalg»

Sametingsrådet er ikke den eneste som har klaget på representasjonen i utvalget. Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) har klaget kulturdepartementet inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de mener at Kulturdepartementet kan ha diskriminert mennesker med minoritetsbakgrunn i utvalgsprosessen.

«Det er noe ironisk at et utvalg som heter Mediemangfoldsutvalget er blendahvitt» skrives det i klagen, og de vil at ministeren utnevner et nytt medlem til utvalget som kan sørge for etnisk og kulturelt mangfold.

Kulturdepartementet skriver i en epost til NRK Sápmi at de etterstreber mangfold i alle sine utnevnelser, og registrerer at Sametinget har sendt brev om manglende samisk representasjon i mediemangfoldsutvalget. De skriver at Sametingets brev vil bli besvart på ordinær måte.

Mediemangfoldsutvalget

Mediemangfoldsutvalget som ble nedsatt fredag 18. september 2015

Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet